Eerstejaarsstudenten die door het coronavirus studievertraging oplopen, krijgen het bindend studieadvies (bsa) later. Zij krijgen een extra jaar om te voldoen aan de eisen van hogescholen en universiteiten, meldt ministerie van Onderwijs donderdag.

De onderwijsinstellingen zijn vorige week gestopt met het geven van fysieke lessen, omdat het kabinet daartoe heeft besloten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De opschorting van het bsa is het resultaat van een overleg tussen onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb.

Zij hebben afgesproken dat er rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden waar de studenten momenteel mee te maken hebben. Mogelijk krijgen ze ook te maken met financiële problemen.

Maatwerk tegen financiële problemen

Studenten kunnen gebruikmaken van de leenmogelijkheden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), benadrukt het ministerie. "Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar." Dit kunnen studenten zelf regelen. Indien nodig wordt er maatwerk geleverd.

Oud-studenten van wie de inkomsten door het coronavirus zijn weggevallen, kunnen de terugbetaling van hun studieschuld al met maximaal vijf jaar uitstellen. Indien deze vijf jaar al voorbij is, zal DUO "coulant omgaan met de situatie en maatwerk toepassen".

Verder is ook besloten dat toekomstige studenten meer tijd krijgen om zich aan te melden voor een studie. De deadline is van 1 mei verschoven naar 1 juni.

Ook is besloten dat mbo'ers makkelijker kunnen doorstromen naar het hbo. Mbo'ers die vanwege het coronavirus hun opleiding net niet kunnen afronden, krijgen tot 1 januari 2021 tijd om hun mbo-diploma te halen. Zij kunnen al wel in september beginnen op het hbo.