Op bijna alle scholen in Nederland is het afstandsonderwijs zo goed als gerealiseerd. Dat geldt ook voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 752 schooldirecteuren.

Zondag kondigde minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan dat scholen en kinderopvangcentra hun deuren sluiten vanwege het coronavirus.

88 procent van de scholen had het afstandsonderwijs dinsdag zo goed als geregeld. Op 11 procent van de scholen wordt hier nog aan gewerkt. Van alle ondervraagde schooldirecteuren liet 1 procent weten geen afstandsonderwijs gerealiseerd te hebben.

Opvallend is dat iets minder van de helft van de scholen het nog niet goed lukt om tot een overleg te komen met lokale autoriteiten als gemeenten over de opvang van kinderen, "terwijl dat volgens de overheid wel zou moeten", aldus de AVS. Scholen realiseren daarom zelf oplossingen.

"Per school zijn er de afgelopen dagen gemiddeld vijf kinderen van ouders met vitale beroepen opgevangen", aldus de AVS. Hierbij werken scholen samen en worden kinderen van verschillende onderwijsinstellingen soms in hetzelfde gebouw opgevangen.

Het gaat met name om leerlingen uit de onderbouw of middenbouw. Het aantal kinderen uit groep 7 en 8 dat moet worden opgevangen op school is minimaal.

In 71 procent van de gevallen worden ook kinderen toegelaten waarbij slechts één van de ouders in een vitaal beroep werkt. Een klein deel van de scholen laat ook andere kinderen toe. In vrijwel alle gevallen gaat dat om kwetsbare kinderen waarbij de thuissituatie moeilijk is of de ouders medische of psychische problemen hebben.

Voor de opvang worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

Lege kinderopvang stuurt personeel naar huis
98
Lege kinderopvang stuurt personeel naar huis

Eerste dagen in teken van opstarten

Volgens Petra van Haren, voorzitter van de AVS stonden de eerste twee dagen in het teken van opstarten. "Nieuwe vormen vinden, wat werkt wel en wat werkt niet", aldus Van Haren. "Er zal de komende tijd dan ook nog wel veel ontwikkeling plaatsvinden", verwijst ze naar de manier van lesgeven.

Een vaste manier van werken zal niet van bovenaf opgelegd worden. "Dat moet je ook niet willen" verduidelijkt Van Haren die zegt dat die keuzevrijheid er ook niet is. "Wat als leerlingen bijvoorbeeld geen computer thuis hebben?"

Aan de bereidheid vanuit de docenten zal het niet liggen zegt Van Haren die spreekt van "kippenvelmomenten, als je ziet hoe onderwijsmensen hun schouders eronder zetten in het belang van leerlingen."

Eindtoets groep 8 gaat niet door

De komende periode zal het in teken staan van leerlingen in het primair onderwijs zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Slob maakte woensdag bekend dat de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat en dat het advies van leraren leidend zal zijn om te kunnen bepalen op welk niveau ze instromen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.