Het kabinet kondigt dinsdagmiddag een steunpakket met maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken aan. Er zijn al maatregelen genomen, wat kunnen we nog meer verwachten?

Meld je aan Wil je elke avond een update ontvangen van het laatste coronanieuws?

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) bezwoeren dat alle mogelijke middelen uit de kast zullen worden getrokken. Dankzij de gezonde overheidsfinanciën kan de Nederlandse economie "een eerste dreun van 80 tot 90 miljard euro opvangen", zei Rutte.

Enkele dagen eerder zei Hoekstra: "We zullen echt alles doen wat nodig is om te zorgen dat de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn." Met die uitspraak gaan de gedachten terug naar 2012, toen toenmalig ECB-president Mario Draghi met woorden van gelijke strekking de eurocrisis beteugelde.

Het kabinet heeft donderdag al enkele maatregelen aangekondigd. Daar wordt verder op geborduurd, maar er zullen ook nieuwe plannen komen.

Werktijdverkorting populair, aanvraag moet vooral makkelijker

De werktijdverkorting wordt uitgebreid. Daarmee kunnen werkgevers met overheidssteun hun werknemers in dienst houden als er tijdelijk minder werk is. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Deze regeling blijft van kracht.

Werkgevers willen vooral dat de aanvraagprocedure soepeler en sneller gaat. Zo was de site waarop werktijdverkorting aangevraagd kan worden de afgelopen dagen af en toe uit de lucht, en ook dinsdag is die soms onbereikbaar.

Verder mogen ondernemers het betalen van hun belastingen uitstellen, wat direct voor wat financiële lucht zou moeten zorgen. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. Dat geldt voor bijvoorbeeld het te laat betalen van de btw.

Verwacht meer geld voor noodkrediet voor ondernemers

Veel bedrijven komen acuut in de problemen omdat zij bijvoorbeeld de deuren helemaal moeten sluiten tot en met in ieder geval 6 april. Het kabinet maakt het daarom eenvoudiger om gebruik te maken van een al bestaande regeling: de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), een lening waar de overheid deels garant voor staat.

Maandag werd daar in eerste instantie 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Het is de verwachting dat het kabinet deze pot verder vult.

Zzp'ers kregen koude douche van Wiebes

Dan zijn er nog de ongeveer miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Die kregen in eerste instantie een koude douche van minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Hij zei zondag dat zzp'ers zelf hadden gekozen voor het risico dat ze minder verdienen.

Wiebes kreeg veel kritiek en kondigde nog diezelfde dag extra maatregelen voor deze groep aan. Dat zal in ieder geval een verwijzing zijn naar de al bestaande regeling voor de bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz).

Zelfstandigen kunnen daarvoor in geval van financiële nood - en de gevolgen van het COVID-19-virus vallen daaronder - aankloppen bij hun gemeente. Dat is alleen geen vetpot, want het inkomen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau. Ook voor zzp'ers worden daarom extra maatregelen verwacht.

Welke instrumenten het kabinet nog meer gaat inzetten, wordt later op dinsdag bekendgemaakt. Er is in ieder geval al met de werkgevers- en werknemersorganisaties overlegd, zodat het een breed gedragen pakket wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.