Nederland staat voor een enorme opgave in de strijd tegen het coronavirus. "Ik heb geen gemakkelijke boodschap. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven", zei premier Mark Rutte maandagavond in een toespraak. "Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken met het virus."

Premier Rutte sprak het land toe in een speciaal ingelaste toespraak die live werd uitgezonden via meerdere mediakanalen.

"Het coronavirus houdt ons land in de greep", zei Rutte. "Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang."

De maatregelen die elkaar in de afgelopen tijd in rap tempo opvolgen, omschrijft de premier als "ongekend voor landen in vredestijd".

Immuniteit opbouwen kan maanden duren

De premier legde uit hoe het Nederland het virus te lijf zal gaan. Zolang er geen vaccin is, moet er gecontroleerde groepsimmuniteit worden opgebouwd.

Met groepsimmuniteit wordt bedoeld dat mensen die het virus hebben gehad, immuun zullen worden. "Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid", zei de premier.

Het kan echter maanden of zelfs langer duren voordat die groepsimmuniteit is opgebouwd. "In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen."

Met de maatregelen die het kabinet genomen heeft, wordt geprobeerd het virus maximaal te controleren. "Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen."

Daarmee wil het kabinet ervoor zorgen dat er geen piek in de besmettingen komt. Dat leidt er namelijk toe dat de zorg en ziekenhuizen overvol raken. "Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan."

Nederland gaat niet op slot

Het scenario waarin heel Nederland op slot gaat, is volgens Rutte te rigoureus. "In dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen, met alle gevolgen van dien."

Zonder de immuniteit op te bouwen, zou het virus opnieuw kunnen opduiken als de maatregelen worden ingetrokken. Afhankelijk van hoe het virus zich de komende tijd zal gedragen, zal het kabinet bezien of er extra maatregelen moeten worden genomen.

Rutte zei dat het kabinet de zorgen en de vragen in de samenleving snapt. "In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en is een mening ook snel gegeven."

Hij benadrukte dat het kabinet zich in aanpak van het coronavirus zal beroepen op de adviezen van de deskundigen. "Het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen."

De premier stond ook stil bij de economische gevolgen van de coronacrisis. Hij zei dat het kabinet er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen en dat mensen hun baan niet verliezen.

"We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen."

'Samen komen we deze moeilijke periode te boven'

Rutte sloot de toespraak af met een dankwoord aan al het personeel in de zorg, de ziekenhuizen, de GGD's, de schoonmakers, politie en alle andere hulpverleners. "Tegen hen, en tegen al die mensen die op hun post blijven in scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, supermarkten en waar dan ook, wil ik zeggen: u doet fantastisch werk. Heel, heel veel dank daarvoor."

"Ik wil eindigen met deze oproep: bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven."

De belangrijkste momenten uit de toespraak van Rutte
194
De belangrijkste momenten uit de toespraak van Rutte

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.