Het merendeel van de scholieren in het middelbaar onderwijs zegt zich als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zorgen te maken over hun toetsen en examens, blijkt maandag uit een enquête van scholierenvereniging LAKS.

Van de ruim twintigduizend ondervraagde leerlingen zegt ongeveer 70 procent zich zorgen te maken over toetsen en eindexamens, nu de scholen in ieder geval tot 6 april gesloten blijven.

Hoewel er niet alleen eindexamenkandidaten zijn ondervraagd, is volgens LAKS-voorzitter Pieter Lossie wel duidelijk dat vooral deze groep zich zorgen maakt. "We hebben de afgelopen 24 uur alleen al honderden vragen gekregen", vertelt Lossie, die dit jaar ook zelf eindexamen moet doen.

"We zien echt een kanteling. Eerst vroegen scholieren zich af of lessen wel doorgaan, maar je ziet echt een verschuiving naar vragen over de centrale examens en schoolexamens (toetsen op scholen die meetellen voor het eindexamencijfer, red.)".

Middelbare scholen delen de zorgen

Middelbare scholen delen de zorgen van de leerlingen. "Scholen zitten er erg mee omhoog", zo reageert een woordvoerder van koepelorganisatie VO-raad. Ook de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) stelt dat het "spannend" wordt rond de examens. Beide organisaties benadrukken echter ook dat de examens voor de scholen een topprioriteit zijn.

Hoewel het merendeel van de examens doorgaans in mei plaatsvindt, worden al eerder examens afgenomen in het vmbo. Ook worden in deze periode van het jaar traditioneel veel toetsen gemaakt die meetellen voor het eindexamen.

Vooral dat baart het LAKS zorgen. Lossie: "Ik denk terug aan het VMBO Maastricht, waar fouten werden gemaakt met de examens en waar streng op toegezien werd. Het ministerie moet wat ons betreft snel met een plan komen voor toetsen en examens om te voorkomen dat scholieren het slachtoffer worden als het zogeheten programma van toetsing en afsluiting (PTA) niet afgerond kan worden."

De scholen hebben verschillende zogeheten PTA's en daardoor moeten bij de ene school meer of andere toetsen worden afgerond dan op de andere school.

Later deze week meer duidelijkheid

Voor antwoorden op hun vragen kijken zowel scholieren als scholen naar het ministerie van Onderwijs, dat heeft beloofd later deze week met meer informatie over de examinering te komen. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zei zondag hoge prioriteit te gaan geven aan de eindexamenleerlingen in het voorgezet onderwijs en mbo.

De scholen hopen dat er snel besluiten worden genomen, omdat de aanpak per school ook verschilt. "Als er mogelijkheden komen om toetsen digitaal af te nemen, dan blijft het een feit dat de aanpak voor alle scholen anders blijft en dit niet voor alle vakken kan", zegt AVS-woordvoerder Rob van Ooijen.

Het LAKS roept scholen en het ministerie daarom ook op alvast na te denken over soepele regelingen. "Denk aan een lagere normering als je lessen niet gevolgd kan hebben of aan meer herkansingen", zegt Lossie.

Ondertussen is het maandag voor de scholen nog alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat het reguliere onderwijs ook thuis zo goed mogelijk kan doorgaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.