Dat beide ouders een vitaal beroep moeten uitoefenen om recht te hebben op kinderopvang, is geen harde eis. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag tegen NU.nl. Wanneer één van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat niet lukt, dan mogen ze hun kind alsnog naar de kinderopvang brengen.

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

Kinderen tussen de nul en twaalf jaar die ouders met een vitaal beroep hebben en kinderen uit eenoudergezinnen met een ouder die een vitaal beroep heeft, mogen nog naar scholen, kinderdagverblijven en locaties voor naschoolse opvang gebracht worden. Deze werden vanaf zondagavond gesloten in verband met het coronavirus.

De overheid publiceerde zondag een lijst van beroepen die cruciaal zijn om de samenleving te laten draaien tijdens de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om personeel in de zorg en het onderwijs, maar ook om mensen die in het openbaar vervoer, bij de vuilnisophaaldienst of in de journalistiek werken.

Veiligheidsregio's bepalen locaties kinderopvang

De veiligheidsregio's gaan de komende dagen bepalen waar kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen, meldt voorzitter Monique Vreeburg van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang maandag in de podcast van NU.nl.

Voor deze specifieke groep geldt maandag en dinsdag nog dat zij hun kinderen kunnen laten opvangen door de centra en scholen waar zij normaal ook gebruik van maken.

Het is niet duidelijk om hoeveel kinderen het precies gaat, stelt Vreeburg. "Ook dat moet de komende twee dagen worden uitgezocht", legt ze uit. "De veiligheidsregio gaat kijken op welke locaties die kinderen de komende drie weken opgevangen gaan worden. Dit gaat allemaal in overleg met de gemeente en de GGD."

Ook moet nog worden bedacht hoe gecontroleerd gaat worden of ouders die hun kind naar de opvang brengen daadwerkelijk een vitaal beroep hebben. "Dat is een belangrijke vraag, maar de medewerkers van de kinderopvang kunnen dat niet gaan controleren. Maandag en dinsdag gaan we ervan uit dat iedereen te goeder trouw is."

'Gewone' financiering opvang blijft in stand

Het is overigens ook van groot belang dat de reguliere financiering van de kinderopvang niet op de schop gaat nu een deel van de ouders de komende drie weken geen gebruik mag maken van de normale regelingen. "Ouders betalen de rekening en krijgen een deel terug van de Belastingdienst", legt Vreeburg uit. "Die contracten en betalingen houden we nu in stand; later wordt gekeken wat de financiële consequenties zijn voor mensen die nu geen gebruik maken van de opvang."

Zij snapt dat ouders zonder vitale beroepen in eerste instantie zullen denken dat ze niet willen betalen voor opvang waar ze nu geen gebruik van mogen maken. "Maar als alle ouders die regeling nu gaan opzeggen, vervalt bijvoorbeeld automatisch ook hun recht op kindertoeslag. Dan zet je een circus in gang waar niemand op dit moment op zit te wachten. De prioriteit is nu om de vitale beroepen goed te faciliteren."

Kabinet kondigt sluiting scholen, kinderopvang en horeca aan
145
Kabinet kondigt sluiting scholen, kinderopvang en horeca aan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.