Het hele onderwijs komt vanaf maandag stil te liggen om de uitbraak van het coronavirus te vertragen. Dat maakte minister van Onderwijs Arie Slob zondag bekend. De sector is momenteel druk bezig om te kijken hoe er toch zo veel mogelijk onderwijs geboden kan worden.

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-opleidingen, universiteiten en hbo-opleidingen gaan allemaal dicht. "Het moeilijke besluit om de scholen voor leerlingen om te sluiten werd onvermijdelijk", zegt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Na de oproep van de federatie van medisch specialisten werd de onrust onder onderwijspersoneel zo groot dat sluiting volgens ons het meest verstandige was. De minister is dit met ons eens en heeft dit zo ook vandaag naar buiten gebracht."

Er is nog veel niet duidelijk, erkent Stolk. "Veel leraren staan klaar om er het beste van te maken, maar er was nog geen tijd voor voorbereiding dus er mogen geen wonderen van verwacht worden."

Volgens minister Slob is het besluit om de scholen te sluiten niet ingegeven door nieuwe medische inzichten, maar vooral door de zorgen onder ouders en docenten. Bovendien is veel onderwijspersoneel al ziek. Onderwijspersoneel dat niet ziek is, zou wel gewoon naar het werk moeten gaan, zei minister Slob. Niet alleen om kinderen van ouders in cruciale beroepen op te vangen, maar ook om onderwijs op afstand te organiseren.

Basisscholen blijven open voor kinderen van ouders met vitale beroepen

"We zijn blij dat onderwijs ook als een vitaal beroep wordt gezien", zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. "Daardoor kunnen de basisscholen maandag gewoon opengaan. Ouders met vitale beroepen kunnen hun kinderen gewoon naar school brengen. De komende dagen gaan we kijken hoe we dit een structureel karakter geven. Daarnaast gaan medewerkers plannen maken om kinderen die thuiszitten toch onderwijs aan te bieden."

"Onderwijs door een leraar in de klas in een groep is altijd de beste vorm", zegt Van Hoepen. "Dat kunnen we nooit evenaren. Maar we gaan kijken wat we online kunnen doen. Bij de NPO ligt een vraag of Schooltelevisie daar een rol in kan spelen. Ook denken we eraan om materiaal mee te geven aan kinderen, tot en met het ouderwets kopiëren van boekjes."

De scholen gaan niet controleren of de ouders van de kinderen die naar school gaan een vitaal beroep hebben, zegt Van Hoepen. "We draaien de rollen om. Ouders zullen kijken: sta ik op de lijst en heb ik een andere plek nodig voor mijn kind? Ouders zullen dat niet zomaar doen."

Geen eeuwigdurend speelkwartier, onderwijs op afstand

Van Hoepen heeft geen zicht in het aantal kinderen dat toch naar school gaat. Maar als die toch gaan, dan hoeven ze niet te rekenen op een eeuwigdurend speelkwartier. "De basis op school is onderwijs geven", zegt Van Hoepen. "De collega's gaan er alles aan doen om toch onderwijs te geven, al zal het niet altijd het gewone programma zijn. Wat ik zie in onze sector is de enorme passie om daarin te voorzien, de drive is er."

De prioriteit ligt nu bij de leerlingen die dit jaar eindexamen moeten doen, zei minister Slob tijdens de persconferentie. "We gaan kijken hoe we de kinderen nog zo goed mogelijk onderwijs op afstand kunnen bieden."

Ook scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan met de docenten en andere medewerkers zo snel mogelijk voor de studenten afstandsleren inrichten, zo laat de MBO Raad weten. Er wordt ook bekeken wat de gevolgen zijn voor examens, stages en leer-werkplekken en of studenten onder bepaalde voorwaarden wél de school in kunnen, zoals bij bepaalde vormen van examinering.

Kinderopvangnoodscenario in werking

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) laat weten dat het zogeheten kinderopvangnoodscenario in werking is gesteld. Daardoor zijn kinderopvanglocaties in ieder geval maandag en dinsdag geopend voor kinderen van mensen met beroepen in vitale sectoren. "Dat wil zeggen opvang door het kinderdagverblijf (0-4 jarigen) overdag en Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) in de middag en gewoon ophalen bij scholen", stelt de verklaring.

De komende dagen worden de praktische, uitvoerende en administratieve zaken rond het besluit van het kabinet verder uitgewerkt. Naar verwachting zullen gemeenten bepalen waar opvang plaatsvindt, in samenwerking met de veiligheidsregio's en de branche. "Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen", aldus de BMK.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen.
  • Lees hier wat de belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn.