Het kabinet heeft in de afgelopen weken verschillende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Maar wat mag er nou allemaal niet meer en tot wanneer geldt dit?

We hebben de belangrijkste informatie uit dit artikel ook in eenvoudig Nederlands samengevat.

Binnen

 • Voor iedereen geldt: blijf en werk zoveel mogelijk thuis.
 • Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Ook niet om te gaan werken. Bij koorts moet het volledige huishouden thuisblijven. Voor mensen die werkzaam zijn in zogenoemde 'vitale processen' of een cruciaal beroep hebben (zie lijst), gelden andere regels: zij blijven pas thuis van hun werk als zij ook zelf klachten en koorts hebben.
 • Er mogen niet meer dan drie mensen op bezoek komen en zij moeten minimaal 1,5 meter afstand houden.
 • Vermijd ook ander lichamelijk contact zoveel mogelijk en schud geen handen.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers.

  Wat wel en niet kan door het coronavirus

  Wat wel en niet kan door het coronavirus

Buiten

Het kabinet heeft alle Nederlanders dus verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar wanneer mag je wel naar buiten?

Alleen als het beroep het echt niet toelaat thuis te werken, of als je een vitaal beroep hebt, mag je naar buiten.

Ook voor een paar andere noodzakelijke activiteiten mag je de deur nog uit. Hiervoor kan je denken aan het doen van boodschappen, buiten sporten of het maken van een wandeling voor wat frisse lucht. Hiervoor geldt: doe dit zo veel mogelijk alleen en houd hier 1,5 meter afstand tot elkaar.

Begeef je je buitenshuis, dan moet je het de volgende regels in acht nemen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Schud geen handen
 • Groepsvorming is verboden. Als men zich met drie of meer personen bij elkaar begeeft, zonder 1,5 meter afstand te houden, dan kan je beboet worden (max 400 euro). Een uitzondering is er voor gezinsleden.
 • Probeer zoveel mogelijk indirect contact te vermijden. Betaal bijvoorbeeld contactloos.
 • Vermijd het contact, vooral met ouderen (70+) en andere mensen met een kwetsbare gezondheid. Om deze reden is bezoek aan verpleeghuizen en op bepaalde plekken in ziekenhuizen, niet meer toegestaan.
 • Was de handen regelmatig en nies in de elleboog.

Aparte regels voor kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar mogen nog wel bij elkaar in de buurt komen en buiten spelen. Kinderen en begeleiders moeten dan wel ook zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden en kunnen alleen naar buiten als zij geen gezondheidsklachten hebben.

Hier kan je wel en niet naartoe

Los van deze regels heeft het kabinet ook besloten buitenshuis enkele andere maatregelen te nemen. Zo gelden er beperkingen op bepaalde plekken en moeten bedrijven aan regels voldoen als het er moeilijk wordt of als het helemaal niet mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Deze sectoren en plekken liggen stil:

 • Alle horecagelegenheden zijn dicht
 • Casino's en gok- en speelhallen moeten de deuren sluiten
 • Seks- en/of escortdiensten zijn verboden, sauna's en zwembaden zijn gesloten
 • Andere plekken waar direct fysiek contact (mogelijk) is, zoals bij sport(scholen), kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten, mogen ook niet meer open. Een uitzondering geldt voor paramedische beroepen (denk aan de fysiotherapeut of tandarts).

Bepaalde locaties zijn nog wel open, omdat ze van belang zijn voor het functioneren van onze samenleving. Ook daar geldt dat er zo veel mogelijk gedaan moet worden aan hygiëne. Ook moet er op deze plekken zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden.

Deze plekken zijn nog wel toegankelijk (mits er afstand gehouden wordt en/of er aandacht is voor hygiëne):

 • Winkels mogen open blijven, mits er voldaan wordt aan de richtlijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Denk hierbij aan drogisterijen, de supermarkt, kledingwinkels of de gewone markt. Daar gelden speciale afstandzones of deurbeleid.
 • Natuurgebieden, parken, stranden, campings of recreatieparken mogen open blijven. Ook daar geldt dat men er niet met grote groepen bij elkaar mag komen en er tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar moet worden gehouden. Zo niet, dan kan je beboet worden of kan de locatie afgesloten worden door de gemeente.
 • Het openbaar vervoer blijft rijden. Wel is er de oproep zoveel mogelijk alleen noodzakelijke reizen te maken en ook hier zoveel mogelijk afstand tussen elkaar (en personeel) te houden.

Scholen en kinderopvang

Een speciale uitzondering op al het bovenstaande geldt voor basisscholen, in de kinderopvang en voor de naschoolse opvang. Al deze locaties zijn in principe gesloten tot en met de meivakantie (t/m 3 mei), behalve voor kinderen uit een gezin waar tenminste éen ouder in een zogeheten vitaal beroep werkt.

Al het andere onderwijs (voortgezet, mbo, hbo, wo) houdt de deuren gesloten. Leerlingen en studenten krijgen daar zoveel mogelijk (digitaal) thuisonderwijs.
Ook zijn de centrale examens afgelast. Andere examens vinden zoveel mogelijk aangepast plaats.

Alle bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april.

Aparte regels voor evenementen en samenkomsten

Voor bepaalde maatregelen van het kabinet gelden uitzonderingen. Zo zijn bepaalde samenkomsten toegestaan en gelden de beperkingen op evenementen zelfs tot na 28 april.

 • Uitvaarten, religieuze diensten en huwelijken mogen de komende tijd doorgaan. Wel mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn.
 • Als mensen werken aan het op gang houden van vitale processen in bedrijven, organisaties of instellingen, mag men nog wel samenkomen met maximaal honderd personen, mits er aan hygiënemaatregelen wordt gedaan en mensen daar ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Denk hierbij aan de gemeenteraad of in de distributie.

Bepaalde maatregelen gelden niet tot alleen 28 april, maar zijn kracht tot 1 juni. Deze hebben betrekking op samenkomsten of evenementen waarvoor een vergunning moet zijn.

 • Evenementen zijn tot 1 juni afgelast. Hoe zit dat precies? In dit geval zijn evenementen planbare activiteiten waar een vergunningsplicht voor is. Alle evenementen tot 1 juni zijn niet toegestaan, ook voor minder dan honderd personen. Zo gaan festivals en Koningsdag-evenementen niet door.
 • Ook bepaalde competities vallen onder deze regeling. Zo kan er ook bijvoorbeeld ook tot 1 juni niet gevoetbald worden.

Het coronavirus in het kort

 • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
 • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
 • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
 • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.