Nederlandse ouderen dreigen door het oprukkende coronavirus minder bezoek en aandacht te krijgen van familie en mantelzorgers. Kinderen en kleinkinderen besluiten bij kleine verkoudheidssymptomen al bezoekjes af te gelasten. Bovendien dreigen ook activiteiten voor senioren te worden gecanceld vanwege het virus. Dat blijkt uit een rondvraag van NU.nl onder woordvoerders van diverse belangenorganisaties.

Het gaat om een grote groep van twee miljoen Nederlanders die zich sowieso al kwetsbaar voelt, omdat de meeste dodelijke slachtoffers van het virus tot nu toe senioren waren. Chinese onderzoeken tonen ook aan dat ouderen bij besmetting aanzienlijk grotere risico's lopen.

"We krijgen de laatste dagen veel signalen van onze leden", zegt woordvoerder Bernadet Naber van ouderenbond ANBO. "Er is een flinke groep die zich daadwerkelijk zorgen maakt over de situatie. Zij zeggen bijeenkomsten en vaste activiteiten zoals de bridgeclub af, uit angst om zelf ziek te worden."

'Voor veel ouderen is bezoekje kleinkind hoogtepunt'

Daarnaast zijn veel familieleden voorzichtiger bij het bezoeken van opa of oma. Dit is overigens ook het officiële advies van het RIVM. "Al bij een klein verkoudheidje denken ze: we gaan deze week toch maar even niet langs", legt de ANBO-zegsvrouw uit. "Dat is een heel lieve gedachte natuurlijk. Maar voor veel ouderen is juist zo'n bezoekje het hoogtepunt van de week."

Jan Slagter, directeur van ouderenomroep MAX, bevestigt deze signalen. "Het is nog niet zo problematisch dat we een campagne of noodnummer uit de grond gaan stampen", nuanceert hij meteen. "Maar we horen natuurlijk ook van onze leden dat mensen in deze periode van corona wat langer zonder bezoek zijn dan normaal het geval is."

Slagter vervolgt: "Dit is wel een groep die heel snel die aanspraak en dat contact met familie of vrienden mist wanneer het onverhoopt wegvalt. Het slaat een gat in de routine die hen geruststelt."

In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat
94
In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat

Omroep MAX overweegt liveshows zonder publiek

Omroep MAX organiseert in het hele land veel activiteiten voor deze doelgroep. "Maar wij vrezen binnenkort zaken op te moeten schorten", waarschuwt Slagter. "Als er een reëel risico is dat bezoekers ziek kunnen worden op onze dagtochtjes, boottrips en ledendagen, dan kunnen ze niet doorgaan." Datzelfde geldt overigens voor de liveprogramma's van de omroep. "We overwegen bijvoorbeeld tijdelijk Tijd voor MAX zonder publiek op te gaan nemen."

Ook fractievoorzitter Henk Krol van politieke partij 50PLUS krijgt naar eigen zeggen veel bezorgde signalen vanuit zijn achterban. "Het gaat niet alleen om het praatje, maar veel kinderen verrichten ook praktische hand- en spandiensten voor hun oude vader of moeder", legt Krol uit.

"Als zoon of dochter niet meer langskomt, betekent dat bijvoorbeeld ook dat er geen boodschapjes meer worden gedaan. En online bestellen is iets waar veel ouderen lang niet zo handig in zijn als dertigers of veertigers. De impact van zo'n gemis is niet te onderschatten."

'Media, richt je met coronaberichten nog meer op ouderen'

Op ledenbijeenkomsten merkt Krol dat de bezorgdheid over het COVID-19-virus groot is bij de oudere Nederlanders. "Juist deze groep volgt alle berichtgeving heel intensief", zegt hij. "Zij hebben een enorme behoefte aan informatie in deze onzekere tijden."

50 Plus heeft ook ledenraadsbijeenkomsten in Venlo en Oosterhout afgezegd.

Ouderenbond ANBO dringt er bij familie en vrienden op aan om, als bezoekjes er even niet in zitten door het coronavirus, wel op andere manieren contact te houden met ouders of grootouders. "Iets vaker bellen of facetimen kan in deze tijd een heel goed alternatief zijn voor een uurtje op de bank zitten", aldus woordvoerder Naber. "Een klein gebaar kan al een enorme positieve invloed hebben."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen.
  • Lees hier wat de belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn.