Welkom in dit liveblog. Mijn naam is Edo van der Goot en ik hou je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het coronadebat dat om 11.30 uur is begonnen. Het debat was even geschorst, sinds 15.30 uur is premier Rutte aan het woord. Vragen? Mail naar edo@nu.nl. 

 • Bekijk een overzicht van de maatregelen die sinds dinsdag 18.00 uur gelden.
 • De Tweede Kamer wil een landelijk mondkapjesbeleid
 • Het OMT adviseerde het kabinet strengere maatregelen te nemen. 
 • Tussendoor verschijnen ook de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus in binnen- en buitenland.
Coronadebat
SP-leider Marijnissen wil weten wat Rutte anders had gedaan met de kennis van nu. De premier benoemt de samenwerking tussen het kabinet en de regio's. "Die is complex", zegt Rutte.

Verder had hij een steviger pakket aan maatregelen moeten aankondigen vlak voor het weekend. Tijdens een persconferentie werd duidelijk dat Rutte de grip op het virus aan het verliezen was.

Marijnissen is blij dat de premier erkent dat het pakket regionale maatregelen niet voldoende was. Maar dan blijft volgens haar de vraag staan of de maatregelen nu stevig genoeg zijn. Het Outbreak Management Team (OMT) ging immers verder in haar advies. 

De experts adviseerden bijvoorbeeld een kleinere maximale groepsgrootte in binnenruimten en stipten de invoering van een avondklok aan, zo werd dinsdag bekend. Marijnissen heeft het daarom over een "gevaarlijke gok" om nu geen strengere maatregelen te nemen.

Rutte bestrijdt dat. De premier vindt sowieso dat er niet veel verschil zat tussen wat de deskundigen in het OMT adviseerden en wat het kabinet uiteindelijk heeft besloten.
11 minuten geleden
Coronadebat
Rutte: "Vanaf nu geldt een dringend advies om mondmaskers te dragen in publieke binnenruimten." Het wordt dus geen verplichting, benadrukt de premier.

Rutte zag zich genoodzaakt dit besluit te nemen omdat er veel vragen over waren. Een Kamermeerderheid vroeg al om een eenduidig beleid in plaats van regionale maatregelen.

Rutte denkt niet dat dit de maatregel is waarmee het aantal besmettingen drastisch zullen dalen en het reproductiegetal onder de 1 komt.   

Het advies zal veel vragen oproepen, denkt de premier. Hoe wordt het geregeld op de scholen? Geldt het advies ook op de stations? Vanaf vrijdagmiddag hoopt het kabinet meer informatie te geven.

Vooral een mondkapjesverplichting of een -advies van mondkapjes op de scholen moet langer worden nagedacht.
21 minuten geleden
Slowaakse regering roept noodtoestand uit
De regering van Slowakije heeft de noodtoestand uitgeroepen, omdat het aantal coronabesmettingen snel stijgt. De autoriteiten krijgen buitengewone bevoegdheden: ze mogen medisch personeel dwingen te werken, zelfs als een personeelslid vakantie heeft. Ook kan de overheid medisch materiaal herverdelen, ook als het om leveringen gaat die al zijn besteld.

De noodtoestand maakt echter ook een verbod voor bijeenkomsten en demonstraties mogelijk en kan de bewegingsvrijheid van burgers verder aan banden leggen. Het besluit van de rechts-populistische leider Igor Matovic geldt dan ook als omstreden.

De noodtoestand gaat vooralsnog 45 dagen duren. Midden maart was er al een afgekondigd, maar die was midden juni opgeheven.
23 minuten geleden
Beveiligers vrijgesteld van anderhalvemeterregel
Het kabinet heeft besloten dat ook particuliere beveiligers zich niet aan de anderhalvemeterregel hoeven te houden als dat nodig is. Zij worden zo gelijkgesteld aan bijvoorbeeld zorgmedewerkers en politiemensen, meldt de Nederlandse Veiligheidsbranche.

"Net als politie, brandweer en zorg, vormen ook beveiligers van een erkend beveiligingsbedrijf een evidente uitzonderingscategorie", aldus het kabinet. Voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche noemt het besluit een "erkenning van de belangrijke publieke functie die onze beveiligers vervullen".

In Nederland werken zo'n 30.000 mensen als beveiliger, van wie 90 procent werkt bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche.
28 minuten geleden
Coronadebat
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil een soort routekaart hebben van welke maatregelen precies worden genomen in welke situatie. Het reproductiegetal (R) dat iets zegt over hoe snel het virus zich verspreidt, zou hierbij leidend in kunnen zijn.  

Zo gedetailleerd wil Rutte dat niet nu al uitstippelen. De premier zegt alleen dat we nu op een "tweesplitsing" staan. Als de situatie verergert, dan moeten de horeca en de cultuursector helemaal op slot en mogen er geen sportwedstrijden meer worden gespeeld, zegt de premier.
één uur geleden
Coronadebat
PVV-leider Wilders vraagt aandacht voor de reguliere zorg, die tijdens de eerste golf zwaar onder druk kwam te staan. Nu is er weer het risico dat geplande operaties worden uitgesteld.

"Wat zegt u tegen de patiënten die geholpen moeten worden?", vraagt Wilders aan de premier. Rutte vindt dat Wilders een terecht punt aanstipt. Hij benadrukt dat er "alles aan gedaan wordt" om de reguliere zorg op peil te houden. 

Wilders wil een garantie voor alle Nederlanders die zorg nodig hebben en geen corona hebben, dat ze dit jaar een plek krijgen in het ziekenhuis of bij de huisarts.

Een garantie geeft Rutte niet. "Dan verkoop ik knollen voor citroenen." De premier belooft wel "zijn stinkende best" te doen.
één uur geleden
Coronadebat
Het debat wordt hervat en premier Mark Rutte is aan het woord. In zijn inleidende woorden benadrukt hij opnieuw dat mensen zich aan de regels moeten houden. "Het is dansen met een partner die zich nauwelijks laat leiden", zo typeert Rutte het virus.

Asscher wil weten of de maatregelen die sinds dinsdagavond gelden niet te laat zijn komen. "Nee", is het duidelijke antwoord van Rutte. Wel wil hij lessen trekken uit het verleden. 

Toch denkt Asscher dat dit niet te ontkennen valt. "Dit moet geen hardleers kabinet worden, maar een lerend kabinet." De PvdA-leider vraagt zich af of het kabinet nu genoeg doet.
2 uur geleden
Schoolleiders tevreden over onderwijs dat ze nu bieden
71 procent van de schoolleiders is tevreden met het onderwijs dat ze nu kunnen bieden, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 642 schooldirecteuren. Wel zijn er nog zorgen over de voorrangsregeling van het testen, dat naar hun mening nog niet goed genoeg op gang gekomen is. 

"Na een moeizame start komt de voorrangsregeling wat beter op gang, maar het is nog niet goed genoeg. Het telefoonnummer bleek soms slecht bereikbaar, leraren konden niet dezelfde dag terecht en de uitslag kwam niet op tijd." Omdat leraren in afwachting van een test of uitslag niet voor de klas kunnen staan, is het voor scholen een puzzel om de bezetting rond te krijgen. Soms moeten klassen naar huis worden gestuurd. 
2 uur geleden
3.302 nieuwe positieve coronatests in Nederland
Nederland heeft met 3.302 nieuwe positieve coronatests een nieuw dagrecord gevestigd, blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren waren dat er nog 3.011. De GGD's hebben in de afgelopen week meer dan twintigduizend nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld.

Het RIVM registreerde daarnaast dertien nieuwe sterfgevallen, evenveel als in het etmaal ervoor. Dit betekent niet dat al deze sterfgevallen in de afgelopen 24 uur plaatsvonden. Soms komen meldingen vanwege de verwerkingstijd later binnen.

In de regio Rotterdam-Rijnmond nam het aantal geregistreerde besmettingen het meest toe, met 441. Onder hen zijn 259 inwoners van Rotterdam. In Amsterdam-Amstelland steeg het aantal geregistreerde besmettingen met 434, onder wie 377 inwoners van de hoofdstad. In de regio Haaglanden kwamen er 427 bevestigde besmettingen bij en in Utrecht 315.
2 uur geleden
Gemeente Amsterdam deelt in eigen kantoren mondkapjes uit
De gemeente Amsterdam gaat het dragen van mondkapjes actief bevorderen. Op het gemeentehuis en bij de stadsloketten gaat de gemeente mondkapjes uitdelen aan mensen die iets komen regelen. Daarmee geeft de gemeente invulling aan het "dringende advies" om op openbare plaatsen een mondkapje te dragen. De kapjes liggen vanaf vandaag klaar op gemeentelijke kantoren.

Het mondkapjesadvies komt van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar burgemeester Femke Halsema de voorzitter van is. Samen met de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken) stuurt Amsterdam-Amstelland aan op het gebruik van mondkapjes. De veiligheidsregio's hopen dat dit beleid het aantal nieuwe besmettingen helpt terug te dringen.

Inwoners van Amsterdam en omstreken van dertien jaar en ouder wordt verzocht een mondkapje te dragen in alle gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, waaronder winkels, horeca en musea. Ook mensen die in contactberoepen werken, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs, krijgen het dringende verzoek een mondkapje te dragen.
2 uur geleden
Bij Nederlanders populaire Duitse kerstmarkten gaan door
De bij Nederlanders uiterst populaire kerstmarkt in de Duitse stad Düsseldorf gaat ondanks de coronapandemie door. Ook in andere steden in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen krijgen de markten groen licht.

De minister van Volksgezondheid van de regio staat de kerstmarkten in principe toe. Wel moeten ze aan allerlei strenge regels voldoen. Zo mag het niet te druk worden en moet de hygiëne kloppen, melden Duitse media. Personen die aan een statafel van glühwein willen genieten, moeten ter plekke hun naam en adres noteren. Bij een besmetting kunnen de autoriteiten dan de betrokkenen benaderen.

De kerstmarkten beginnen ruim een maand voor Kerstmis. Die in Düsseldorf trekt elk jaar duizenden Nederlandse dagjesmensen. Of dat dit jaar ook zal gebeuren, is nog maar de vraag. Bezoekers uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht moeten in Duitsland aantonen dat zij niet met het coronavirus besmet zijn.
3 uur geleden
Coronadebat
Rob Jetten (D66) wil logischerwijs een nieuwe 'intelligente lockdown' voorkomen. Hij heeft het over "intelligente vrijheid". "Dat vereist helderheid over mondkapjes", zegt Jetten. Ook D66 pleit voor een landelijk advies, zoals een verplichting in publieke gebouwen.

Het debat is tot 15.00 uur geschorst. Daarna volgen de stemmingen. Het is de verwachting dat het debat rond 15.30 uur wordt hervat.
3 uur geleden
Coronadebat
Pieter Heerma (CDA): "We zitten midden in de tweede golf en hardere maatregelen zijn nodig." Ook namens het CDA vraagt hij zich af of er nu een landelijke mondkapjesplicht nodig is. 

Heerma wil weten of het kabinet een avondklok overweegt als blijkt dat de huidige maatregelen niet werken. 

Jetten (D66) vindt dat zo'n avondklok de vrijheid "wel heel erg inperkt". Namelijk meer dan de lockdown in maart. Met een avondklok mag niemand na een bepaalde tijd de straat op. Volgens PVV'er Wilders zou dat "symboolpolitiek" zijn. 

Heerma benadrukt dat hij niet pleit voor een avondklok. Hij wil alleen van het kabinet weten of het een lockdown kan voorkomen.

SGP-leider Kees van der Staaij merkt op dat de Tweede Kamer wat betreft de avondklok al het goede voorbeeld heeft gegeven. Na 23.00 uur wordt er niet meer gedebatteerd.
4 uur geleden
Coronadebat
Het kabinet had meer duidelijkheid moeten geven, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens zijn inbreng. 

Klaver pleit net als Wilders niet voor een mondkapjesplicht, maar wil wel dat die in de RIVM-richtlijnen wordt opgenomen. Een plicht dient volgens hem "als stok achter de deur" en is voor Klaver "zeker een optie".

Ook GroenLinks wil dat het kabinet nogmaals naar het derde steunpakket kijkt. De cultuursector heeft extra hulp nodig, net als de zzp'ers, vindt Klaver.

De zogenoemde vermogenstoets voor zelfstandigen werd op het allerlaatste moment geschrapt. Dit betekent dat het vermogen niet wordt meegeteld bij de berekening van een bijstandsuitkering. De partnertoets, waarbij het inkomen van de partner invloed heeft op de uitkering, is er nog wel. Die moet volgens Klaver ook van tafel.
4 uur geleden

Coronadebat
Volgens PVV-leider Geert Wilders is het kabinet de regie over het coronavirus kwijt. "Dat komt niet doordat mensen zich niet aan de regels houden", zegt hij. Wilders is tegen een mondkapjesplicht, maar niet tegen een mondkapjesadvies. 

Het testbeleid is volgens hem "een gênante vertoning". Wilders vindt het "ongelooflijk" dat tests naar Abu Dhabi worden gestuurd, omdat Nederland niet voldoende capaciteit heeft. In het algemeen vindt de PVV'er dat er te weinig wordt geïnvesteerd in de zorg.

Ook de economie wordt niet voldoende gesteund door het kabinet, zegt de PVV-leider. Het derde steunpakket, dat morgen ingaat en tot en met juni 2021 loopt, moet volgens hem niet worden afgebouwd. 

4 uur geleden

Coronadebat
Dijkhoff wil nu niet per se het advies over het gebruik van mondkapjes afwachten. "Ik wil vandaag kiezen dat we mondkapjes gaan dragen in binnenruimtes en als je naar je plek loopt voor je gaat zitten."

Zijn vragen aan het kabinet over mondkapjes: "Wat moet er gebeuren om mondkapjes in te voeren? Hoe snel kan dat? Via welke juridische weg? Wat wordt de leeftijdsgrens?"

4 uur geleden

Coronadebat
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff baalt naar eigen zeggen flink dat we het virus niet meer onder controle hebben en dat er nieuwe maatregelen ingevoerd moesten worden. "Een klein deel van de Nederlanders lapte de regels aan de laars." Als we ons wel aan de maatregelen houden, dan voorkomen we een lockdown en dat scheelt veel banen en ziekenhuisopnames, aldus Dijkhoff.

Over de mondkapjes zegt de VVD'er dat die niet veel toevoegen als je voldoende afstand houdt. Mondmaskers zouden daarom tot schijnveiligheid kunnen leiden. Dijkhoff erkent dat er plekken zijn waar het simpelweg niet mogelijk is om afstand te houden. Daarom geldt bijvoorbeeld in het ov een mondkapjesplicht.

Asscher herinnert Dijkhoff eraan dat de discussie in de zomer al gevoerd was. Toen adviseerde de gezondheidsorganisatie WHO mondkapjes te dragen.

Lees verder: Hoe denkt de wetenschap over mondkapjes? (En nog vijf vragen)

5 uur geleden
Coronadebat
"We zijn op een gevaarlijk punt gekomen", zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher als hij aan zijn inbreng begint. "Het ziet er niet goed uit." Volgens Asscher is er in de afgelopen zomer "veel tijd verloren". 

Hij betwijfelt of de huidige maatregelen, ook die in het onlangs aangenomen derde steunpakket voor bedrijven, voldoende zijn. "Ik hou mijn hart vast."

Er moet meer gebeuren op de scholen om besmettingen te voorkomen, vindt de PvdA'er. Hij wil de scholen overigens wel openhouden.

Ook Asscher wil "duidelijke nationale richtlijnen" voor mondkapjes in publieke ruimtes waar onderling geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Wat hem betreft wordt dat een verplichting. "Als iets een verplichting is, zullen veel Nederlanders zich eraan houden. Zo doen we iets aan de crisis."

Net als Marijnissen hekelt hij het feit dat winkeliers moeten gaan handhaven. "Dat is niet verantwoord."
5 uur geleden
Live: Tweede Kamer bespreekt ontwikkelingen rondom coronavirus
Live: Tweede Kamer bespreekt ontwikkelingen rondom coronavirus
5 uur geleden
Coronadebat
SP-leider Lilian Marijnissen begint aan het debat. "Het is niet duidelijk wat het doel en de strategie van het kabinet zijn", zegt ze. In de zomer liep het aantal besmettingen op, maar volgens het kabinet was de situatie in de ziekenhuizen toen onder controle. "Wil je het virus terugduwen, dan moet je grotere, landelijk maatregelen nemen."

Marijnissen vindt het ook niet fraai dat de verantwoordelijkheid steeds naar andere partijen wordt geschoven. "Er wordt lokaal en landelijk een advies gegeven waar dan discussie over komt. Maar die tijd hebben we niet! We kunnen het virus niet kapot polderen, we moeten het kapot stampen."

Als voorbeeld noemt Marijnissen het advies over mondkapjes. Winkeliers mogen sinds dinsdagavond zelf bepalen of klanten er een moeten dragen. "Winkeliers zijn geen boa's." Marijnissen pleit voor een algemene mondkapjesplicht in de publieke ruimte.

Pieter Heerma (CDA) vraagt Marijnissen of zij dan ook een wet voor de mondkapjesplicht wil indienen, maar zo ver wil de SP'er niet gaan. "Het gaat om de duidelijkheid", zegt ze.
5 uur geleden

Haaglanden Medisch Centrum stelt mondkapjes verplicht 
Patiënten, bezoekers en medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) moeten vanaf nu in de meeste gevallen een mondkapje dragen. Er geldt een uitzondering voor patiënten op de verpleegafdeling. De maatregel geldt op alle locaties van het ziekenhuis.

Het ziekenhuisbestuur neemt de maatregel naar aanleiding van de oproep van burgemeester Jan van Zanen om in openbare binnenruimtes mondkapjes te dragen.

Meer ziekenhuizen zien een mondkapjesplicht als een manier om de kans op besmettingen te verkleinen. Ziekenhuis Gelderse Vallei kondigde vorige week al aan dat patiënten, begeleiders en bezoekers een mondkapje moeten dragen. Het Gelderse ziekenhuis deelt ze uit en staat mensen niet toe een eigen mondkapje te gebruiken.

Het St. Antonius Ziekenhuis, met acht vestigingen in Utrecht en omstreken, vraagt patiënten en begeleiders al sinds half augustus een mondmasker te dragen in wachtruimtes van poliklinieken en onderzoeksafdelingen. (Foto: Hollandse Hoogte)

6 uur geleden
Rechtbanken blijven open
Zittingen op locatie blijven ondanks de verscherpte coronamaatregelen doorgaan. De Raad voor de Rechtspraak laat weten dat dit kan, omdat alle rechtbanken veilig zijn ingericht. In de afgelopen maanden werden zittingen verschoven of vonden ze via een Skype-verbinding plaats. Dat verliep niet altijd vlekkeloos: zo kwam het meerdere keren voor dat de verbinding met de gevangenis - waar de verdachten zitten - werd verbroken, omdat de tijd op was. 

Journalisten konden meerdere grote zaken, waaronder die tegen Thijs H. en Jos B., via Skype volgen. Ook hebben rechtbanken zittingen via een livestream opengesteld voor het publiek.
8 uur geleden
Israël beperkt demonstraties vanwege coronacrisis, maar critici betwijfelen dat
Het Israëlische parlement is woensdagochtend na urenlange debatten akkoord gegaan met een wet die demonstraties beperkt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Critici menen dat de wet erop gericht is tegenstanders van premier Benjamin Netanyahu de mond te snoeren.

De nieuwe wet verbiedt het Israëli's om verder dan 1 kilometer van huis te demonstreren en is onderdeel van de lockdown die sinds 18 september van kracht is. Ondanks die lockdown gingen in de afgelopen dagen duizenden mensen de straat op om tegen Netanyahu te demonstreren.

Netanyahu is verwikkeld in een corruptieproces. Hij ligt ook onder vuur vanwege zijn aanpak van de coronacrisis.
8 uur geleden
Shell schrapt zevenduizend tot negenduizend banen in wereldwijde reorganisatie
Shell schrapt zevenduizend tot negenduizend banen. Dat heeft het olieconcern woensdag bekendgemaakt. CEO Ben van Beurden liet eind juli bij de presentatie van de halfjaarcijfers al weten dat Shell de hele onderneming onder de loep zou nemen. Het bedrijf ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege de impact van de coronacrisis.

Daarbij noemde Van Beurden het al "waarschijnlijk" dat het aantal werknemers fors zou worden verminderd. Vijftienhonderd Shell-medewerkers hebben al laten weten te willen gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling.
 
Volgens een woordvoerder van Shell is nog niet te zeggen in welke landen de banen verloren gaan.
8 uur geleden
Nederlanders belden tijdens maanden in lockdown drie kwartier langer dan normaal
Nederlanders hebben tijdens de lockdown gemiddeld drie kwartier per maand langer gebeld dan normaal, blijkt uit een analyse van NU.nl op basis van woensdag gepubliceerde cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat alleen om bellen via een vaste of mobiele telefoon (beeld)bellen via internet is niet meegerekend.

In april, mei en juni belden Nederlanders gemiddeld vier uur en vier minuten per maand. Normaal gesproken bellen mensen 46 minuten korter: drie uur en achttien minuten per maand. NU.nl keek hiervoor naar het gemiddelde aantal belminuten in 2018 en 2019.

Het kabinet kondigde op 23 maart aan dat Nederland grotendeels op slot zou gaan. Het einde van de lockdown staat niet formeel vast, maar op 1 juni werden veel maatregelen deels teruggedraaid. Zo mocht de horeca weer open en ging het openbaar vervoer volgens de normale dienstregeling rijden. Een maand later volgden verdere versoepelingen. Afgelopen dinsdag zijn de maatregelen juist weer aangescherpt.
9 uur geleden
Aantal nieuwe positieve tests in Duitsland daalt iets
Het aantal nieuwe positieve coronatests in Duitsland is in het afgelopen etmaal iets gedaald tot 1.798, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Institut (RKI, het Duitse equivalent van het RIVM). Dinsdag werden nog 2.089 nieuwe infecties gemeld en maandag 1.189.

In totaal zijn in Duitsland 287.421 besmettingen gerapporteerd. Het aantal overleden coronapatiënten ligt rond de 9.500.

De Duitse autoriteiten kondigden dinsdag strengere maatregelen aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het maximale aantal bezoekers van bijeenkomsten in de buitenlucht gaat terug naar vijftig. Binnen geldt een maximum van 25. De maatregel is van kracht in regio's waar meer dan 35 mensen per 100.000 inwoners zijn besmet. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil een nieuwe nationale lockdown koste wat kost voorkomen.
10 uur geleden

Horeca op Bonaire mag weer open
Bonaire stelt thuiswerken verplicht waar dat mogelijk is en horecagelegenheden mogen de deuren weer openen. Deze coronamaatregelen zijn onderdeel van een nieuw pakket dat gezaghebber Edison Rijna heeft aangekondigd. 

Bonaire voerde op 21 september een lichte lockdown in. Toen waren er 27 besmettingen en nu zijn het er 77. Volgens Rijna blijkt uit een analyse dat de meeste mensen thuis of op het werk besmet raken.

Volgens de nieuwe maatregelen mogen horecagelegenheden weer open. Restaurants en bars moeten zich aan strenge hygiëneregels houden en uiterlijk om 22.00 uur de deuren sluiten. Kapsalons en nagelstudio's mogen ook weer open, maar alleen als er mondkapjes worden gedragen.

Sportscholen en casino's blijven dicht, maar scholen en crèches blijven open. Bij huwelijken en begrafenissen mogen maximaal tien personen aanwezig zijn. En maximaal vijftig personen mogen een kerkdiensten bijwonen, zolang ze onderling voldoende afstand kunnen houden. Zingen is verboden.

Er zal volgens Rijna wekelijks worden gekeken of Bonaire een aanvraag kan doen om het oranje reisadvies aan te passen naar kleurcode geel. Als dat gebeurt, kunnen er weer passagiers uit Nederland naar het eiland reizen. Op 21 september vroeg Bonaire om de code oranje. Als Nederlanders weer mogen komen, moeten ze wel minder dan 72 uur geleden negatief zijn getest.

12 uur geleden
Disney ontslaat 28.000 medewerkers van Amerikaanse pretparken
Disney gaat ongeveer 28.000 medewerkers van de Amerikaanse pretparken ontslaan. Ongeveer twee derde van dit personeel bestaat uit parttimers, de rest bestaat uit managers. De medewerkers in kwestie zaten al thuis, omdat de parken vanwege de coronacrisis weinig bezoekers trekken.

Lees hier meer.
16 uur geleden
Soldaat van Oranje ligt tijdelijk stil vanwege coronabesmettingen
De musical Soldaat van Oranje ligt stil vanwege coronabesmettingen binnen de cast, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Shownieuws. Ongeveer de helft van de cast, zo'n vijftien personen, is positief op het coronavirus getest. Daarom zijn de shows tot en met 4 oktober afgelast.

Begin maart werd Soldaat van Oranje vanwege de invoering van coronamaatregelen al eens stilgelegd. Na zes maanden werd de musical weer opgevoerd. Bij de heropstart van de productie begin september zei producent Fred Boot blij te zijn dat het team weer aan de slag kon, hoewel het met driehonderd in plaats van elfhonderd mensen in de zaal lang niet rendabel is.

Soldaat van Oranje is de succesvolste theatervoorstelling uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema trekt sinds de première in oktober 2010 doorlopend volle zalen. Inmiddels is het stuk bijna drieduizend keer opgevoerd en zijn meer dan drie miljoen kaartjes verkocht.
16 uur geleden
Alsnog dertig gasten toegestaan bij jawoord, woensdag duidelijkheid over feest
Er mogen alsnog dertig mensen bij de voltrekking van een huwelijk zijn. Het ministerie van Volksgezondheid en de veiligheidsregio's hebben dat dinsdag besloten. Er onduidelijkheid ontstaan over het aantal toegestane gasten. Woensdag verwacht het ministerie duidelijk te kunnen maken hoeveel mensen bij een huwelijksfeest mogen zijn.

De persconferentie van maandag leidde tot verwarring bij trouwlocaties, aankomende echtparen en bruiloftsgasten. Er werd namelijk gesteld dat nog maar vier mensen aanwezig mochten zijn bij een burgerlijk huwelijk. De maatregel van vier mensen zou echter niet gelden voor huwelijksdiensten in kerken, omdat er voor gebedshuizen geen limiet geldt.
16 uur geleden
Het belangrijkste coronanieuws van dinsdag 29 september

Nederland:
 • In de afgelopen week zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 19.326 positieve coronatests gemeld. Dat is 43 procent meer dan een week eerder (13.471).
 • Het aantal opgenomen coronapatiënten is met 33 gestegen naar 693. Van die groep liggen er 142 op de intensive care, evenveel als een dag eerder.
 • Het aantal ziekenhuisopnames zit met gemiddeld 41,7 per dag voor het eerst sinds 15 mei weer boven de signaalwaarde. Een signaalwaarde is een soort alarmbel voor het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Onderzoekers vinden toch een privacyrisico in CoronaMelder.
 • De nieuwe landelijke maatregelen zijn sinds dinsdag om 18.00 uur van kracht.
 • Personeel en bezoekers van verpleeghuizen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten voortaan een chirurgisch mondkapje dragen.
 • De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) meldt dat de gemiddelde ligduur van coronapatiënten met een derde is ingekort ten opzichte van begin dit jaar.

Internationaal:
 • Het aantal overleden coronapatiënten is de miljoen gepasseerd. De meeste sterfgevallen zijn vastgesteld in de Verenigde Staten, Brazilië en India.
 • Het reisadvies voor Frankrijk is opnieuw aangescherpt. Het oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) geldt nu ook voor de departementen Ariège, Aube, Charente, Doubs, Gers, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Oise, Somme en Saône-et-Loire.
 • Duitsland beperkt het aantal gasten van privéfeestjes en familiebijeenkomsten. Het mogen er maximaal vijftig zijn in een openbare ruimte of bijvoorbeeld een gehuurde zaal. De maatregel gaat gelden voor gebieden waar meer dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld zijn.
 • Ook de volgende plenaire zitting van het Europees Parlement wordt in Brussel gehouden, mede vanwege de vele besmettingen in de omgeving van Straatsburg blijven de Europarlementariërs in Brussel.