Gezondheidsorganisatie WHO meldt dagelijks hoeveel mensen officieel besmet zijn met het coronavirus, maar rapporteert niet iedere dag hoeveel mensen zijn genezen. Overheden melden deze cijfers wel, wat betekenen ze?

De WHO schrijft dat er weken tussen een besmetting met het coronavirus en de genezing kunnen zitten. Hierdoor lopen de cijfers over genezing altijd achter op het aantal besmettingen.

Volgens de WHO is iemand die ziek is geworden door het COVID-19-virus officieel genezen als diegene geen klachten meer vertoont en twee keer negatief is getest op het coronavirus. Er moet minstens 24 uur tussen de twee testen zitten.

Bij mensen die alleen lichte of milde klachten hebben, duurt het herstel ongeveer twee weken. Bij patiënten met zware of kritieke klachten kan het herstel drie tot zes weken duren, aldus de WHO. Voor de mensen die niet herstellen van het coronavirus en overlijden geldt uiteraard dat er tijd zit tussen het krijgen van klachten en het overlijden.

Meerderheid in Hubei genezen

De situatie in de Chinese provincie Hubei en die in Zuid-Korea tonen aan wat het betekent als er weken tussen besmetting en genezing of overlijden kunnen zitten.

In Hubei brak het coronavirus eind 2019 uit. Op 6 maart is volgens de Chinese overheid van de mensen bij wie het coronavirus daar is vastgesteld ruim 60 procent genezen, ongeveer 4 procent overleden en ruim 30 procent niet hersteld en ook niet overleden.

In Zuid-Korea - het land dat na China de meeste besmettingen telt, maar waar het virus veel recenter is uitgebroken - is 0,6 procent van de besmette personen overleden en ongeveer 2 procent genezen. Ruim 97 procent van deze groep is dus niet hersteld en niet overleden.

Schatting: ongeveer 2 procent van de mensen overlijdt

Op basis van de informatie die er nu is, wordt geschat dat 2 procent van de mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld overlijdt. Dat is althans in China het geval. In Italië lijkt het sterftecijfer wat hoger, maar daar is het mogelijk nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie verbonden aan het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC), legde eerder aan NU.nl uit dat de ontwikkeling van de cijfers over sterfte en genezing deels afhankelijk is van hoe de virusuitbraak verloopt. Enkele weken nadat er veel besmettingen zijn gerapporteerd, is er een piek te verwachten in het aantal mensen dat overlijdt of herstelt.

Kroes legde ook uit dat tijdens een virusuitbraak zoals deze het daadwerkelijke aantal besmettingen altijd hoger ligt dan het gerapporteerde aantal besmettingen. "Het belangrijkste onbekende gegeven tijdens een epidemie is het aantal infecties dat niet herkend wordt, omdat sommige besmette mensen alleen milde symptomen hebben of helemaal niet ziek zijn. Deze mensen gaan meestal niet naar een arts en worden daardoor niet getest op het virus."

Bovendien worden mensen met milde klachten in veel landen niet meer getest. Dat wordt vooral gedaan om te proberen aan brede verspreiding in een vroeg stadium te voorkomen door infectieketens te isoleren. Naarmate de verspreiding toeneemt, wordt dat testbeleid moeilijker uitvoerbaar.

Onderzoek van het Imperial College London liet ook zien dat het het ene land beter lukt om milde gevallen van COVID-19 op te sporen dan het andere.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.