In Amsterdam is een kinderdagverblijf voor twee weken dicht omdat een van de ouders en een kind besmet zijn geraakt met het coronavirus. De crèche sloot echter op eigen initiatief de deuren, volgens de GGD is dit niet nodig. Dit moet je weten over het coronavirus bij kinderen.

Moeten ouders bezorgd zijn?

Op dit moment hoeven ouders niet bezorgd te zijn voor hun kinderen, zeggen experts in The New York Times. Er worden tot nu toe weinig kinderen met het COVID-19-virus besmet. Volgens een rapport van het medische tijdschrift JAMA zijn de meeste mensen die door het virus worden besmet ouder dan 45. Daarnaast is het zo dat de kinderen die het virus toch oplopen, vaak mildere symptomen vertonen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

Is het verstandig om mijn kinderen thuis te houden?

Volgens het RIVM is het antwoord simpel: nee. Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig. De kans om in het openbaar iemand te treffen met een gewone griep of verkoudheid, is nog altijd veel groter. Bovendien wordt het coronavirus meestal pas overgedragen als een geïnfecteerd persoon al symptomen heeft. Ouders kunnen volgens het RIVM beter goed in de gaten houden of hun kind eventuele klachten vertoont die gelinkt worden aan het coronavirus.

Als een kind verschijnselen vertoont én daarnaast ofwel in een land is geweest waarin het virus wijdverbreid is (bijvoorbeeld Noord-Itali¨ë, China of Zuid-Korea) ofwel contact heeft gehad met iemand die besmet is, moet telefonisch contact worden opgenomen met de huisarts.

Mag ik mijn kinderen wel thuishouden van school?

Zolang een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet, aldus het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Je kunt dus niet op eigen houtje besluiten je kind thuis te houden. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico's kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Welke maatregelen kunnen de scholen nemen?

Scholen kunnen het best dezelfde maatregelen nemen als bij andere virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, zoals medewerkers en scholieren te adviseren regelmatig hun handen te wassen, te hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Schoolreizen en uitwisselingsprojecten kunnen in principe gewoon doorgaan, hoewel dat wel afhankelijk is van de bestemming. Voor de provincie Ligurië in het noorden van Italië geldt classificatie geel. Dit betekent dat de lokale overheid hier maatregelen heeft genomen, bijvoorbeeld door musea te sluiten. Scholen worden geadviseerd om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Ik ben zwanger. Moet ik bezorgd zijn?

Het coronavirus is niet gevaarlijker voor een zwangere vrouw dan een gewone griep, melden experts van de Cleveland Clinic in de Verenigde Staten. Vrouwen die in verwachting zijn hebben normaal gesproken een zwakker immuunsysteem waardoor virussen eerder tot complicaties kunnen leiden. Ook is de kans groter dat ze een virus oplopen. Desondanks blijft ook voor zwangere vrouwen de kans op besmetting nog altijd klein.

Er is nog weinig bekend over hoe het coronavirus de zwangerschap zelf kan beïnvloeden. De eerste onderzoeken tonen niet aan dat ongeboren baby's het virus kunnen oplopen. Tot nu toe zijn alle baby's van wie de moeder tijdens de zwangerschap besmet was met het virus negatief getest.

Wel meldt het Center for Disease Control and Prevention dat de kans op een miskraam of een doodgeboren kind mogelijk iets kan toenemen wanneer een zwangere vrouw toch besmet raakt met het coronavirus. Ook het risico op bepaalde geboorteafwijkingen zou mogelijk iets toenemen.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
  • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.