Twee kinderen van de vrouw in Diemen die besmet is met het coronavirus, hebben lichte gezondheidsklachten. Testen moeten nog uitwijzen of er bij hen ook sprake is van het virus, bleek vrijdag op een persconferentie. Uit voorzorg worden er contactonderzoeken op een kinderdagverblijf, een basisschool in Amsterdam en het Amsterdam UMC (locatie AMC) uitgevoerd.

De vrouw staat ingeschreven in de gemeente Amsterdam en woont samen met haar drie kinderen en man in een tijdelijke woning in Diemen. Twee van de kinderen vertonen lichte klachten. Hoe de partner eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

Bij alle gezinsleden zijn vrijdagochtend testen afgenomen. De resultaten daarvan worden vrijdagavond of zaterdagochtend verwacht.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Vrouw bezocht crèche en basisschool

Een van de kinderen die klachten heeft, zat op een kinderdagverblijf in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost (CompaNanny Atlas Arena). Op de dag dat het kind klachten kreeg, is het opgehaald bij het kinderdagverblijf. Volgens de GGD gaat het goed met het kind. "Op het moment zijn de klachten mild", aldus Yvonne van Duijnhoven van de GGD.

Omdat de vrouw de afgelopen tijd op de crèche is geweest, wordt er contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. Daaruit moet blijken of medewerkers en/of kinderen er risico lopen.

De vrouw is ook op een tweede school geweest, Laterna Magica in de wijk IJburg. Ook hier wordt contactonderzoek gedaan. Of dit de school betreft waarop het tweede kind met lichte klachten zit, is niet bekendgemaakt. Over een derde school worden geen uitspraken gedaan, omdat de vrouw daar zelf niet is geweest.

Het kinderdagverblijf is in verband met de mogelijke besmetting de komende twee weken gesloten, de basisschool niet. Volgens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is de sluiting een beslissing van het kinderdagverblijf zelf geweest, niet op advies van de Amsterdamse GGD. "Daar is op dit moment ook geen aanleiding voor", aldus Halsema op de persconferentie.

Ook op het Amsterdam UMC (locatie AMC), waar de besmette vrouw werkzaam was, wordt een contactonderzoek uitgevoerd. De vrouw werkte daar niet rechtstreeks met de patiënten, maar had een administratieve functie. Het ziekenhuis voert zelf een contactonderzoek uit op de werkvloer.

Gemeenten treffen geen extra maatregelen

Vooralsnog is er geen reden tot zorg, benadrukt Halsema. "Er wordt grondig onderzoek gedaan." Duijnhoven van de GGD voegt toe dat het virus "niet heel besmettelijk" is.

In de gemeenten Amsterdam en Diemen worden geen extra maatregelen getroffen. Alle evenementen en sportactiviteiten kunnen gewoon doorgaan. Wel wijst Halsema mensen erop dat ze "rekenschap moeten nemen van de algemene voorzorgsmaatregelen van de GGD".

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort:

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
  • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.