In Amsterdam is een kinderdagverblijf gesloten omdat een van de ouders besmet is met het COVID-19-virus. Omdat er nog geen derde besmetting in Nederland is bevestigd, gaat het vermoedelijk om de vrouw van wie vrijdag bekend werd dat zij in Diemen in thuisisolatie zit. Het RIVM kan om privacyredenen niets zeggen over de identiteit van deze persoon.

Uit een mail van het kinderdagverblijf aan ouders blijkt dat het kind van de ouder ook ziekteverschijnselen vertoont. Ook in dit geval kan het RIVM niet bevestigen of er getest wordt op het coronavirus.

Echter, als de ouder van het kind een bevestigde besmetting is, zal het kind zelf ook gecontroleerd worden op besmetting met het virus. Uit de mail van het dagverblijf blijkt dat resultaten van deze test vrijdag aan het einde van de dag worden verwacht.

Het verblijf zegt in de mail "tot op heden" geen aanwijzingen te hebben dat andere kinderen besmet zijn geraakt, maar het kan dit ook niet uitsluiten. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, heeft het dagverblijf besloten om de deuren gesloten te houden.

In Nederland zijn momenteel twee besmettingen met het coronavirus bevestigd. Donderdagavond werd het eerste geval bekend, namelijk een man uit het Brabantse Loon op Zand. Vrijdag werd bekend dat een vrouw uit Diemen ook besmet is met het virus.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort:

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. 
  • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.