Het coronavirus verspreidt zich binnen en buiten Europa. Op onze kaart zie je de actuele stand van het aantal bevestigde besmettingen. Let wel: in veel landen wordt niet (meer) op grote schaal getest, dus het werkelijke aantal besmettingen ligt in de meeste gevallen hoger.