Het aantal besmettingen met het COVID-19-virus en het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van dit virus wordt dagelijks geüpdatet. Maar, wat zeggen deze cijfers eigenlijk en weten we nu hoe gevaarlijk het coronavirus is?

Dagelijks rapporteert de gezondheidsorganisatie WHO hoeveel mensen zijn besmet met het COVID-19-virus en hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte. Wat vertellen deze cijfers?

Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie aan het Leids UMC, vertelt dat onderzoekers wereldwijd de dagelijkse rapportages van het WHO nauwgezet in de gaten houden.

"Door naar de ontwikkeling van het aantal besmettingen te kijken, krijgen we een indruk van hoe snel het virus zich verspreidt en waar het zich verspreidt. Dit geeft ons een indicatie van wat ons in de komende dagen en weken te wachten staat."

Cijfers beschrijven aantal besmettingen niet precies

Het is volgens Kroes wel belangrijk om te weten wat je wel en niet kan zeggen op basis van de dagelijkse rapportages over het coronavirus. "Cijfers tijdens een epidemie beschrijven bijvoorbeeld nooit het volledige aantal besmettingen."

"Het belangrijkste onbekende gegeven tijdens een epidemie is het aantal infecties dat niet herkend wordt, omdat sommige besmette mensen alleen milde symptomen hebben of helemaal niet ziek zijn. Deze mensen gaan vaak niet naar een arts en worden daarom meestal niet getest op het virus."

"We zien nu dat van de mensen die ziekteverschijnselen vertonen en bij wie het coronavirus is vastgesteld, tussen de 2 en 3 procent overlijdt. Dit sterftecijfers klinkt misschien niet heel hoog, maar dit baart wel degelijk zorgen. Dit sterftecijfer is vele malen hoger dan het sterftecijfer van de normale seizoensgriep." In Nederland sterft jaarlijks minder dan 0,1 procent van de mensen die griep krijgen aan de gevolgen van deze infectie.

Sterftecijfer kan nog stijgen

Kroes legt uit dat het sterftecijfers de komende periode nog kan veranderen. "Als het aantal besmettingen bijvoorbeeld daalt, dan zal het nog even zal duren totdat ook het aantal sterfgevallen daalt. Mensen die ziekteverschijnselen vertonen als gevolg van het coronavirus, overlijden niet direct. Hierdoor kan het percentage mensen dat overlijd aan de gevolgen van het coronavirus nog stijgen."

Hoe kan het dat er nog bijna niemand in Afrika en Zuid-Amerika besmet is?

Er zijn tot nu toe nog maar enkele besmettingen in Afrika, Zuid-Amerika en Indonesië, klopt dit wel? Kroes legt uit dat ook sommige onderzoekers argwanend naar deze cijfers kijken. "Het is mogelijk dat op dit moment het coronavirus nog niet overal goed wordt herkend en gerapporteerd en dat er dus op meer plekken mensen besmet zijn dan we nu weten."

"Er zijn echter ook voorzichtige aanwijzingen dat het coronavirus minder goed gedijt in warme en vochtige klimaten. We weten in het algemeen bijvoorbeeld dat luchtweginfecties, zoals het coronavirus, vooral voorkomen in de winters van landen met een gematigd klimaat."

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
  • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.