Jaap van Dissel, infectieziektenexpert van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft donderdag op reactieplatform NUjij tal van vragen over het nieuwe coronavirus beantwoord. We zetten de interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Hoe groot is de kans dat dit virus in Nederland komt en welke maatregelen moeten we dan nemen?

Van Dissel: "We hebben geen rechtstreekse vluchten op Wuhan (Chinese stad, red.). Er zijn drie luchthavens in Europa met rechtstreekse verbindingen. Daar is de kans op besmetting het grootst. Een reiziger die van Wuhan naar Nederland terugkomt, zou ziek kunnen worden. Met zo'n gebeurtenis houden we rekening."

"Als het coronavirus bij iemand in Nederland wordt vastgesteld, zal hij in isolatie worden verpleegd. Daarnaast worden zijn contacten in de periode dat hij ziek was in kaart gebracht en gecontroleerd. Als zij ziek zijn, worden ze ook geïsoleerd waarmee verdere verspreiding in Nederland wordt voorkomen."

Hoe besmettelijk is het virus?

"Het nieuwe coronavirus lijkt niet zo heel besmettelijk. De komende tijd zal meer informatie bekend worden en kan deze inschatting beter gemaakt worden."

Welke groep mensen loopt het grootste risico?

"De meeste dodelijke slachtoffers waren op hogere leeftijd en hadden onderliggende medische problemen. Het is te vroeg om te zeggen dat het virus niet dodelijk is voor 'gezonde' mensen."

Hoe kan ik de symptomen van het coronavirus onderscheiden van de normale griep?

"Bij griep heb je last van koorts, spierpijn, vermoeidheid, hoesten en keelpijn. Dat is ook bij het coronavirus het geval. Onderscheid kun je dus vooralsnog niet maken."

Zijn er al mensen genezen van dit virus?

"We hebben geen specifieke geneesmiddelen. De meeste personen genezen uit zichzelf."

Waar komt dit virus vandaan en hoe wordt dit overgedragen?

"Dit type virus komt voor bij wilde dieren en vaak ook vleermuizen. Mensen die betrokken zijn bij de slacht en verkoop worden het eerst en meest intensief blootgesteld. Meestal gebeurt dat via fysiek contact of ze ademen het virus in. Waarschijnlijk kan het virus zich via de lucht verspreiden, maar hoe gemakkelijk dat gebeurt, is nog onbekend."

Hoe het mysterieuze coronavirus zich door China verspreidt
86
Hoe het mysterieuze coronavirus zich door China verspreidt

Hoe komt het virus aan zijn naam?

"Als je het coronavirus onder een elektronenmicroscoop bekijkt zie je allemaal uitsteeksels die lijken op een kroon. Corona is de Latijnse benaming voor kroon."

Hoe zit het met de controles op de vliegvelden?

"Er zijn landen die mensen op rechtstreekse vluchten uit Wuhan controleren op koorts. Nederland heeft geen rechtstreekse vluchten. Op dit moment is dat voor Nederland daarom geen passende maatregel."

Is het coronavirus ook te verspreiden via post en pakketjes uit China?

"Coronavirussen kunnen buiten het lichaam niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Er is geen reden om aan te nemen dat dit nu anders is."

Hoe zinnig is het dragen van een masker of mondkapje?

"Het zal iets helpen als het virus overgedragen wordt door grote druppels. Maar vaak werken maskers maar voor korte tijd. Het moet dan goed aansluiten langs de neus."

"Bij andere typen verspreiding werkt een masker minder goed. Maskers dragen helpt wel bij het bewustzijn van het probleem. Mensen houden dan meer afstand. Handen wassen helpt ook."

Waarom duurt het zo lang voordat er een vaccin is?

"Het ontwikkelen van een vaccin en het toepassen bij de mens duurt meer dan tien jaar. In uitzonderlijke gevallen kan dit sneller, maar dan nog kan dit maanden of jaren kosten. Dit komt omdat het vaccin getest, goedgekeurd en geproduceerd moet worden."

Hoe goed werkt het in quarantaine zetten van steden?

"De vraag is of dit op tijd is gebeurd om de verspreiding buiten de stad te beperken. Uit het verleden weten we dat grootschalige isolaties weinig succesvol zijn. Je moet dan precies op tijd grootschalig isoleren. In de praktijk komt het erop neer dat je een erg ingrijpende maatregel neemt terwijl je nog weinig patiënten ziet."

Wat moet ik doen als ik net terugkom uit een besmet gebied en verschijnselen van het virus heb?

"Als je terugkomt uit China en klachten krijgt, moet je het direct aangeven bij de huisarts als je in een besmet gebied bent geweest. Hierna wordt onderzocht of het coronavirus de klachten veroorzaakt."

Wat moet ik doen als ik binnenkort naar China reis?

"Je hoeft en kan geen bijzondere maatregelen nemen als je naar China gaat. Er is geen medicijn of vaccin."

Het reisadvies voor China is aangepast. Reizen naar de provincie Hubei wordt inmiddels afgeraden.

Lees hier de hele Q&A met Van Dissel terug.