De Gezondheidsraad adviseert het demissionaire kabinet om mensen met een ernstige afweerstoornis een derde coronaprik te geven.

Ook adviseert de raad voorbereidingen te treffen om andere groepen een zogenoemde 'boostervaccinatie' te geven zodra de effectiviteit van het vaccin afneemt. Uiteindelijk bepaalt het kabinet zelf of de derde prik er komt, maar vaak wordt het Gezondheidsraad-advies wel opgevolgd.

Een voorbeeld van mensen met een verstoord immunsysteem zijn transplantatiepatiënten. Volgens de Gezondheidsraad is er bij hen onvoldoende immuunrespons te zien wanneer ze volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19.

Het RIVM geeft advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over welke mensen onder de groep vallen die in aanmerking zou moeten komen voor een derde prik.

Raad vindt boostervaccinatie bij andere groepen nog niet nodig

Volgens de Gezondheidsraad is de boostervaccinatie tegen COVID-19 bij andere groepen op dit moment niet nodig. De bescherming van sommige vaccins tegen besmet raken is in de loop van de tijd wel enigszins afgenomen, maar dat geldt niet voor bescherming tegen ernstige ziekte.

De Raad verwacht dat op termijn ook voor andere groepen een derde prik nodig zal zijn. Waarschijnlijk komen de oudste inwoners van Nederland daar het eerste voor in aanmerking.

Mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen, zijn na één prik volledig gevaccineerd. In dat geval krijgen ze als booster een tweede prik.

Advies volgt op verzoek kabinet

Het kabinet had voor de zomer advies gevraagd over het aanbieden van zogeheten boosters. Met een derde prik krijgt het afweersysteem een oppepper. Het lichaam wordt erdoor aangezet om nieuwe antistoffen tegen het virus aan te maken.

Mogelijk neemt de effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd af en kan een aanvullende prik de bescherming weer op peil brengen, zo is de gedachte.

In de wetenschappelijke wereld woedt echter nog veel discussie over nut en noodzaak van een derde prik. Het kabinet wil dat de Gezondheidsraad helderheid verschaft.

Andere landen maken derde coronaprik al mogelijk voor kwetsbaren

Diverse landen hebben al besloten een extra prik mogelijk te maken, vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, verpleeghuisbewoners en mensen met een medische aandoening.

Onder meer in Duitsland, Frankrijk en België kunnen bepaalde groepen een derde dosis krijgen. Israël en Hongarije gaan een stap verder en geven een derde prik aan iedereen die dat wil. Ook de Amerikaanse regering is dat van plan.

Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden
93
Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden