De GGD's zijn er klaar voor als het demissionaire kabinet eventueel besluit tot het aanbieden van een derde coronaprik, antwoordt GGD-koepel GGD GHOR op vragen van NU.nl. Medewerkers van recent gesloten grote priklocaties blijven grotendeels beschikbaar doordat ze aan het werk zijn gegaan op locaties waar de vaccinatiegraad laag is.

Het kabinet besluit waarschijnlijk vlak na een in september verwacht advies van de Gezondheidsraad of volledig gevaccineerde mensen een extra prik moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen COVID-19. Mogelijk worden bijvoorbeeld alleen ouderen opnieuw geprikt, zoals dat nu al het geval is in Turkije.

In juli en augustus sloten zogenoemde XL-priklocaties in Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Houten omdat het aantal afspraken daar terugliep.

"Zeker een deel van het personeel van die locaties is aan de slag gegaan op kleinere locaties in regio's met een lagere vaccinatiegraad", aldus een woordvoerder van GGD GHOR. "Die mensen zijn dus niet weg en hun kennis ook niet."

De sluiting van de XL-priklocaties is volgens GGD GHOR definitief. De kleinere priklocaties passen hun openingstijden aan op de behoefte: nu er minder vraag is, is een aantal locaties minder vaak of minder lang open. Neemt de vraag naar vaccinaties weer toe, dan verruimen ze hun openingstijden.

'Laatste kans-prikscenario niet aan de orde'

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid liet vrijdag weten dat het na 10 september moeilijker wordt je in Vlaanderen tegen COVID-19 te laten vaccineren. Het agentschap spreekt van een "laatste oproep". Een dergelijk scenario is volgens GGD GHOR in Nederland niet aan de orde.

De organisatie zegt juist in te zetten op de website Prikken zonder afspraak. Die is opgetuigd om het makkelijker te maken een coronavaccin te halen. Dat kan ook bij mobiele locaties, zoals prikbussen.

'Focus ligt volledig op het prikken in het heden'

GGD GHOR wil niet vooruitlopen op eventuele toekomstige ontwikkelingen rond het vaccinatieprogramma in Nederland. Het kabinet neemt beslissingen en de GGD's voeren die uit, aldus de koepel van de 25 regionale GGD's. "Onze focus ligt nu volledig op het prikken."

Wel heeft GGD GHOR draaiboeken klaarliggen om in te spelen op ontwikkelingen. "Die zijn niet vuistdik", licht de woordvoerder toe. "We zijn nu al een hele tijd bezig met corona en weten dat we onze vaccinatiecapaciteit snel kunnen opschalen als dat nodig is. Dat hebben we de afgelopen tijd ruimschoots bewezen."