Van alle mensen tussen de 45 en 64 jaar heeft 79 procent al minstens één vaccinatie tegen het coronavirus gehad, blijkt dinsdag uit de vaccinatierapportage van het RIVM. Van hen heeft 32 procent ook al een tweede prik gehad.

Het RIVM verwacht dat de opkomst onder deze leeftijdsgroepen de komende weken nog zal stijgen omdat er nog een aantal afspraken voor vaccinatie staan. Ook ligt het percentage gevaccineerden waarschijnlijk hoger omdat nog niet alle prikken zijn geregistreerd bij het instituut.

De opkomst onder de 45- tot 64-jarigen is lager in de Biblebelt en de grotere steden. Een opvallende uitschieter in de vaccinatiegraad is het Limburgse plaatsje Vaals: daar liet tussen de 40 en 59 procent zich prikken tegen het coronavirus. Volgens het RIVM heeft dat te maken met de Duitse achtergrond van deze mensen, waardoor ze hun vaccinatie mogelijk bij de oosterburen halen.

Van de 65-plussers, de leeftijdscategorieën die als eerst aan de beurt waren voor een coronaprik, heeft inmiddels 91 procent een prik tegen het virus gekregen en 83 procent inmiddels ook een tweede.

Landelijk gezien ligt de opkomst onder Nederlanders ouder dan achttien jaar op 64 procent. De afgelopen week zijn er veel afspraken voor vaccinaties gemaakt, ook door 45-minners, waardoor dit de komende tijd waarschijnlijk gaat stijgen. Zo'n 32 procent van de Nederlanders is inmiddels volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.