Vaccinatie verkleint de kans op ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van het coronavirus enorm. Ook in het geval van de deltavariant. Maar vaccins beschermen niet voor 100 procent. Ook gevaccineerden worden soms ernstig ziek, alleen veel minder vaak. Dit weten we daarover.

Eerst moeten we een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen: ook als je volledig gevaccineerd bent kun je nog corona krijgen. Alleen is dat veel minder waarschijnlijk en is de kans dat je ermee in het ziekenhuis komt (of erger) ook klein.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert op basis van meerdere onderzoeken dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

De kans dat je als gevaccineerde de deltavariant van het coronavirus krijgt, is iets groter dan bij de alfavariant. Maar dat je als gevolg van een besmetting naar het ziekenhuis moet, lijkt bij de deltavariant niet veel anders dan bij de alfavariant. In beide gevallen is de kans erg klein.

Zo goed beschermen de verschillende vaccins tegen besmetting:

  • Volgens Engels onderzoek (pdf) beschermt Pfizer voor 88 procent tegen ziekte door de deltavariant. Dit was 93 procent bij de alfavariant.
  • AstraZeneca beschermt volgens hetzelfde onderzoek voor 60 procent tegen de deltavariant. Dit was 66 procent bij de alfavariant
  • Uit Canadees onderzoek (pdf) blijkt dat één dosis van het Moderna-vaccin voor ongeveer 72 procent beschermt tegen ziekte door de deltavariant. Dit was bij de alfavariant 83 procent.
  • We weten nog niet hoe goed het Janssen-vaccin beschermt tegen ziekte door de deltavariant. Uit onderzoeken vóór de opkomst van de deltavariant bleek dat dit vaccin voor 67 procent effectief is.

En zo groot is de kans op ziekenhuisopname of sterfte:

  • Uit Engels onderzoek blijkt dat het Pfizer-vaccin voor 96 procent beschermt tegen ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de deltavariant. Dit is vergelijkbaar met de bescherming tegen de alfavariant (95 procent).
  • In ditzelfde onderzoek werd gevonden dat het AstraZeneca-vaccin voor 92 procent beschermt tegen ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de deltavariant. Ook dit is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met de bescherming tegen de alfavariant (86 procent).
  • Hoe goed het Moderna-vaccin beschermt tegen ziekenhuisopname als gevolg van de deltavariant weten we nog niet goed. Op basis van relatief weinig gevallen vonden Canadese onderzoekers dat één dosis Moderna voor 96 procent beschermt tegen ziekenhuisopname en sterfte na besmetting met de deltavariant. Ook dit is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met de bescherming tegen de alfavariant (80 procent). De verschillen tussen de twee percentages kunnen volgens de onderzoekers het gevolg zijn van het kleine aantal gevallen.
  • Volgens Zuid-Afrikaans onderzoek beschermt het Janssen-vaccin voor 71 procent tegen ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de deltavariant. Vóór de opkomst van de deltavariant was dit 85 procent.

Wat is de kans dat ik ondanks vaccinatie overlijd aan COVID-19? We weten dat tijdens de eerste coronagolf in 2020 ongeveer 1 procent van de besmette personen overleed aan de gevolgen van het virus. In theorie verlaagt vaccinatie de kans op sterfte dus van 1 naar 0,04 procent wanneer het coronavaccin voor 96 procent effectief tegen sterfte is. Wat de kans op overlijden op individueel niveau is, is niet te berekenen.

We weten dat vaccins de overdracht van de alfavariant tegengingen. Coronavaccins beschermen ook tegen overdracht van de deltavariant van het virus, schreef het RIVM op basis van onderzoek met data uit augustus en september van dit jaar. Als vaccinatie eraan bijdraagt dat het coronavirus nog amper rondgaat, dan wordt de kans om ernstige COVID-19 te krijgen uiteraard nog een stuk kleiner. Maar honderd procent uitgesloten is het dus niet.