Om de veiligheid in ons land te vergroten, zien Nederlanders meer heil in preventieve maatregelen dan in een hardere aanpak achteraf. Dat blijkt uit de Maatschappij Monitor van verzekeraar Achmea.

Ruim driekwart van de Nederlanders vindt het beter om te voorkomen dat jongeren crimineel gedrag vertonen dan om ze hard te straffen als ze de fout in gaan.

De veiligheid in wijken wordt volgens de respondenten meer vergroot door preventieve maatregelen als werk en scholing voor bewoners (76 procent) en de inzet van wijkagenten en activiteiten voor jongeren in een wijk (74 procent) dan hardere straffen achteraf (54 procent).

Twee derde van de Nederlandse bevolking vindt dat politie en justitie te weinig doen om buurten veiliger te maken.

Heikel punt

Acht op de tien Nederlanders vinden veiligheid een taak van iedereen, ook van henzelf. Maar het aanspreken van mensen op hun gedrag blijkt een heikel punt; zeven op de tien Nederlanders durft mensen niet altijd aan te spreken op hun gedrag op straat.

De eigen buurt wordt als veiliger ervaren dan de rest van Nederland. Volgens een meerderheid gaan buurtgenoten goed met elkaar om, terwijl de wijze waarop mensen met elkaar omgaan in Nederland door driekwart als negatief bestempeld wordt.

Deze kloof tussen de eigen buurt en de rest van Nederland geldt ook voor veiligheid. Mensen vinden hun eigen buurt veilig, terwijl ze de rest van Nederland steeds minder veilig vinden.

Maatschappij Monitor

De Maatschappij Monitor is een terugkerend onderzoek van Achmea naar de stemming van Nederland en het gevoel van solidariteit onder de burgers.

De uitslagen en thema's van het onderzoek zijn onderwerp van gesprek tijdens de Conventie van Achlum.