Als je voor een behandeling in het ziekenhuis bent, wordt er een ‘dbc-zorgprocuct’ (diagnosebehandelingcombinatie) geopend.

Dit dossier gaat in op de dag dat een eerste “verrichting” is uitgevoerd. Dit kan een eerste gesprek met een arts zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gedaan.

Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de nota met het eigen risico. Hierdoor kan het gebeuren dat je in 2016 een operatie hebt ondergaan, maar dat de nota met je eigen risico van 2015 worden verrekend.

Verspreid over meer jaren

Na openen blijft een dbc maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een dbc eerder gesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of 90 dagen na opening van een dbc bij een poliklinische behandeling zonder operatie.

Pas als de dbc is gesloten, verstuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Is de behandeling na bovengenoemde termijnen nog niet afgerond, dan opent het ziekenhuis een vervolg-dbc.

Extra eigen risico betalen

Bij een behandeling die in twee jaren plaatsvindt, en waarvoor het ziekenhuis een vervolg-dbc heeft geopend, wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken. Vraag het ziekenhuis wanneer de dbc is geopend, dan weet je in welk jaar het eigen risico aangesproken wordt.

Denk je erover om over te stappen van zorgverzekering? De zorgvergelijker kan jou helpen de juiste keuze te maken.