Donderdag diende Geert Wilders een motie van wantrouwen in tegen de nieuwe staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb. Zij zouden niet loyaal aan Nederland zijn doordat zij een tweede paspoort hebben. Als de argumenten van Wilders worden ontleed, blijft er niets van over. Door Christiaan Alberdingk Thijm

In de VS is het niet mogelijk om president te worden indien je niet in dat land geboren bent. Ook niet als je later Amerikaans staatsburger bent geworden. Dat is zo in 1787 door de founding fathers bepaald in de Amerikaanse Grondwet. Blijkbaar waren George Washington en consorten van mening dat je niet loyaal aan de VS kan zijn als je uit een ander land komt.

Arnold Schwarzenegger

Anno 2007 wordt er in de VS flink gelobbyd om de Grondwet gewijzigd te krijgen, zodat ook buitenlanders van geboorte president kunnen worden. De reden: het enorme succes van de republikein Arnold Schwarzenegger, de gouverneur van de staat Californië. Schwarzenegger is geboren in Oostenrijk.

In de VS wordt niet langer getwijfeld aan de loyaliteit van een staatsburger die in het buitenland is geboren. The Los Angeles Times noemde het onlangs een belediging van de kiezer dat hij niet zelf mag bepalen wie de leiding over het land heeft. Het past ook niet in de moderne tijd waarin personen steeds mobieler zijn en uiteenlopende culturele achtergronden kunnen hebben.

Blonde Hollander

Wat zouden ze in de Verenigde Staten vinden van de door Geert Wilders aangezwengelde discussie over de dubbele nationaliteit van bewindslieden? Ik denk dat de Amerikanen de redenering van de geblondeerde Hollander slecht kunnen volgen. Wat zijn eigenlijk de argumenten van Wilders?

Volgens Wilders leidt het hebben van twee paspoorten tot een "dubbele loyaliteit": een loyaliteit aan het land van herkomst en een loyaliteit aan Nederland. "Het is onacceptabel dat mensen met een loyaliteit aan een ander land in het kabinet plaats mogen nemen.", aldus Wilders in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Belangenverstrengeling

Waarom is het hebben van meerdere loyaliteiten niet acceptabel? De suggestie van Wilders is dat Nederlandse bewindslieden daardoor geen zuivere beslissingen meer zouden kunnen nemen. Wilders vindt dat iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.

Dat is natuurlijk een bewonderenswaardig streven, maar op het gebied van loyaliteit is het onbereikbaar. Er bestaat niet zoiets als een enkele loyaliteit. Ieder mens verenigt nu eenmaal meerdere, soms tegenstrijdige loyaliteiten in zich. Hij is loyaal aan zijn werkgever en aan zijn gezin, loyaal aan vader en aan moeder, loyaal aan Limburg en aan Nederland, loyaal aan Kerk en Staat.

Keuzes maken

Onze uiteenlopende loyaliteiten hebben tot gevolg dat wij voortdurend keuzes moeten maken. Stel ik het landsbelang voorop of het belang van Limburg? Kies ik voor meer blauw op straat of voor meer bewegingsvrijheid? Het zijn keuzes die ook Wilders in zijn werkzame leven steeds zal maken. Het hebben van meerdere loyaliteiten betekent niet dat men niet meer in staat is een goede belangenafweging te maken en de juiste beslissing te nemen.

Albayrak

Wilders zegt dat Albayrak als staatssecretaris van Justitie Turken zal voortrekken bij naturalisatieverzoeken. Dat verwijt is nergens op gebaseerd. Er is net zo weinig aanleiding om dat te veronderstellen als de aanname dat Wilders zich zou laten omkopen door Limburgse projectontwikkelaars alleen vanwege het feit dat hij uit die provincie komt. Overigens vergeet Wilders uit te leggen waarom volgens hem het opgeven van een nationaliteit of een paspoort tot gevolg heeft dat men zich niet langer loyaal zou voelen ten opzichte van het land van herkomst. Dat idee is onzinnig.

Wilders ontleed

Ziehier de argumenten van het fenomeen Wilders ontleed: er blijft niets van over. Dat is ook de beste manier om op zijn opmerkingen te reageren. Negeer hem niet, ontneem hem niet het woord, maar ga met hem in discussie. Vraag door en laat hem zijn uitspraken onderbouwen met feiten en argumenten. Alleen dan zal blijken dat zijn uitspraken op zijn slechts puur racistisch zijn en op zijn best weinig doordacht. Net als de afvalbak in de Efteling: hol.