Bram Moszkowicz heeft Jort Kelder voor de rechter gesleept. Hij vindt dat Kelder zijn eer en goede naam heeft beschadigd door hem een maffiamaatje te noemen. Dinsdag staan de kemphanen tegenover elkaar in de rechtszaal. Moet Jort Kelder bang zijn? "Welnee," beweert Christiaan Alberdingk Thijm.

Centraal Beheer Achmea had enige jaren geleden een geestig spotje in de reeks "Even Apeldoorn bellen". Een jonge jongen rijdt een Jaguar aan; heel rustig stappen de twee passagiers uit. Het zijn vader en zoon Moszkowicz. Zoon grijpt naar de achterkant van zijn nek - hij heeft pijn. Dat zal wel een flinke whiplash worden, is de suggestie. De brokkenmaker kan zijn borst nat maken voor een stevig robbertje vechten in de rechtszaal. De boodschap van het spotje: met vader en zoon Moszkowicz kan je beter geen ruzie maken. Tenzij je goed verzekerd bent natuurlijk.

Holleeder

Sinds ruim een week weet Quote-hoofdredacteur Jort Kelder hoe het is om ruzie te maken met Bram Moszkowicz. Kelder maakte Moszkowicz in het televisieprogramma "De wereld draait door" het verwijt dat hij de belangen van Willem Holleeder behartigt, terwijl hij in het verleden de advocaat was van wijlen Willem Endstra. Zoals bekend, wordt Holleeder ervan verdacht Endstra te hebben afgeperst.

Volgens Kelder heeft Moszkowicz een conflicterend belang door Holleeder te verdedigen, aangezien hij dat alleen met succes kan doen door zijn voormalige cliënt Endstra in diskrediet te brengen. Bovendien zou Moszkowicz voor de Holleeder-zaak gebruik maken van stukken die hij van Endstra heeft ontvangen en zo zijn geheimhoudingsplicht schenden.

Maffiamaatje

Nog dezelfde avond ging Bram woest om zich heen slaan. Kelder zou een geborneerde pseudo-journalist zijn die niet weet waar hij het over heeft. Kelder sloeg onmiddellijk terug door Moszkowicz een maffiamaatje te noemen en te beweren dat Moszkowicz zich laat betalen met koffers zwart geld. Met die laatste opmerking heeft Kelder de advocaat in Moszkowicz ontketend. Bram en Jort staan a.s. dinsdag tegenover elkaar in de rechtszaal. "U zal mij leren kennen op een manier waarbij al hetgeen U nu al over mij stelt, zal verbleken." waarschuwde Bram in een brief aan Kelder.

Moet Jort bang zijn voor Bram? Welnee. Moszkowicz vormt in de zaak tegen Kelder geen enkel gevaar. U moet weten dat er een scherpe scheidslijn loopt tussen strafrechtadvocaten en civiele advocaten. De laatste categorie behandelt zaken die - kortweg - tussen burgers onderling gaan. Strafrechtadvocaten verdedigen vermeende boeven en trekken ten strijde tegen het Openbaar Ministerie.

Door de buitensporige media-aandacht die strafrechtadvocaten krijgen, ontstaat wel eens het onjuiste beeld dat alle advocaten boeven beschermen. Strafrechtadvocaten bevinden zich echter in de grote minderheid. Moszkowicz mag een briljant strafrechtadvocaat zijn, van het civiele recht heeft hij geen kaas gegeten.

Limburgs mondje

De procedure van a.s. dinsdag tegen Kelder is een civiele zaak. Die zal Moszkowicz niet winnen. Toegegeven, de uitspraken van Kelder zijn niet mals. Maar ook Bram heeft laten zien niet op zijn Limburgse mondje te zijn gevallen. In het publieke debat is het soms nodig je stevig uit te drukken. Vooral als het zaken betreft waar velen niet over durven te spreken, zoals over Willem Holleeder.

Dapper

Het is dapper van Kelder dat hij de discussie over het belangenconflict van Moszkowicz heeft aangezwengeld. De vrijheid van meningsuiting beschermt juist degene die controversiële onderwerpen op de agenda plaatst, ook als hij zich daarbij stevig uitdrukt. Bovendien moet Moszkowicz als bekende Nederlander wel tegen een stootje kunnen. Hij doet er beter aan het kort geding tegen Kelder in te trekken en zich te concentreren op zaken waar hij echt verstand van heeft: de zaken van zijn cliënten.