Volgende week zou het boek van O.J. Simpson "If I Did It, Here's How It Happened" verschijnen. In het boek beschrijft de voormalige football-ster hoe hij zijn ex-vrouw en haar vriend zou hebben vermoord, als hij het had gedaan. Te elfder ure is de uitgever tot het inzicht gekomen dat het hier een ziekelijk boek betreft. Door Christiaan Alberdingk Thijm.

Simpson is in 1995 door de strafrechter vrijgesproken voor de moord. In een civiele procedure werd hij echter veroordeeld om 33,5 miljoen dollar schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden. In een civiele zaak gelden minder strenge regels om het bewijs rond te krijgen, vandaar dat Simpson toch veroordeeld kon worden. Na hevige protesten in de VS tegen het verschijnen van het boek, heeft uitgever Rupert Murdoch besloten het boek niet op de markt te brengen.

Het staat niet met zoveel woorden in de wet, maar kan wel als een ongeschreven beginsel van ons recht worden beschouwd: gij zult niet profiteren van uw eigen misdaad. Het klassieke voorbeeld is dat van de man die zijn vrouw vermoordde om haar geld. Volgens de letter van de wet had de man recht op de helft van het huwelijksvermogen. Dat de man de steenrijke, 72-jarige vrouw een maand daarvoor had getrouwd, 33 jaar jonger en haar verpleger was, en bovendien al zeven jaar een homoseksuele relatie had, deed daar niets aan af.

Toch moest de letter van de wet volgens de rechter wijken voor het ongeschreven rechtsbeginsel "dat men geen voordeel behoort te hebben van de opzettelijk veroorzaakte dood van een ander". De moordenaar kon fluiten naar zijn geld.

Bloedgeld

De publieke verontwaardiging tegen het verschijnen van het boek is op hetzelfde rechtsbeginsel gebaseerd. O.J. heeft inmiddels verklaard dat hij wist dat hij bloedgeld aannam toen hij het voorschot van 3,5 miljoen dollar voor zijn boek accepteerde. Zijn jaarlijkse football-pensioen van 400.000 dollar per jaar zou binnenkort tot een einde komen en hij had het geld nodig. Voor de studie van zijn kinderen. Je zou er bijna tranen van in je ogen krijgen.

De grootste boef is natuurlijk Rupert Murdoch die Simpson overhaalde het boek te schrijven, overigens met behulp van een ghostwriter. De boeken waren al onderweg naar de boekwinkels. Ook was al een tweedelig televisie-interview met O.J. opgenomen dat zijn zender Fox zou uitzenden ter promotie van het boek. Pas nadat het Amerikaanse publiek hevig verontwaardigd reageerde, besloot hij zijn keutel in te trekken en bood hij snel zijn excuses aan de nabestaanden aan.

Het zou mij niets verbazen als O.J. een andere uitgever vindt voor zijn boek. Misschien dat de nabestaanden het dan uit de handel kunnen halen op grond van het beginsel dat O.J. niet mag profiteren van zijn eigen misdaad. Daarmee kunnen ze alleen niet voorkomen dat anderen boeken over de moord zullen blijven schrijven. Misschien kan de ghostwriter er nog een slaatje uit slaan. Suggestie voor de titel: "If I Would Have Written A Book About How He Did It, This Would Be It".