Het videoplatform YouTube ligt onder vuur, met name sinds de overname door Google. Volgens veel mediabedrijven is YouTube een ordinaire piraat die in gestolen filmpjes handelt. YouTube zou op grote schaal auteursrechten schenden. Door Christiaan Alberdingk Thijm.

De aangekondigde overname van YouTube door Google heeft een hoop kwaad bloed gezet. Het nieuws dat twee twintigers dankzij de overnamesom van 1,65 miljard dollar als multimiljonairs door het leven zullen gaan, wekt bij veel mensen eerder jaloezie dan bewondering. Vooral als die miljoenen verdiend zijn over de ruggen van anderen. Wiens ruggen? Die van auteursrechthebbenden. YouTube is volgens veel film- en televisiemaatschappijen groot geworden door de grootschalige schending van hun auteursrechten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat YouTube sinds het nieuws van de overname geteisterd wordt door juridische problemen. In de VS zouden advocaten van mediabedrijven als News Corp., NBC Universal en Viacom juridische stappen voorbereiden. YouTube zou per illegaal filmpje 150.000 dollar moeten betalen. Met dergelijke bedragen en de 60.000 filmpjes die er dagelijks op YouTube worden geplaatst, kan die 1,65 miljard snel verdampen. Vorige week verwijderde YouTube op verzoek van de Japanse Buma/Stemra bijna 30.000 filmpjes van de website.

Nederland kon na de VS en Japan natuurlijk niet achterblijven. CampusTV heet het bedrijf dat onze nationale trots heeft hooggehouden. CampusTV, dat sinds september bestaat, is een website met filmpjes die door studenten worden gemaakt. Eén van die filmpjes was door de kwajongenslog Skoften.net op YouTube geplaatst. De toorn van CampusTV was echter niet op Skoften gericht, maar op YouTube. Het was namelijk die site die 'op basis van allemaal gestolen filmpjes 1,6 miljard dollar waard is', aldus CampusTV-initiatiefnemer Mark Koster.

Simpel

Auteursrechtelijk zou de zaak tegen YouTube simpel zijn. YouTube maakt het filmpje via zijn platform openbaar en dat mag niet volgens de advocaat van CampusTV. Zo eenvoudig is het helaas niet. YouTube biedt anderen zoals Skoften slechts de technische faciliteiten om openbaar te maken. Zelf pleegt zij geen auteursrechtinbreuk.

YouTube is in dat opzicht te vergelijken met een internetprovider die schijfruimte aan anderen biedt. Een provider is niet aansprakelijk als een klant via zijn systemen auteursrechtinbreuk pleegt. Dat is slechts anders als de provider het illegale materiaal niet verwijdert nadat hij van het onrechtmatige karakter daarvan in kennis is gesteld. Laat dat nou ook precies het beleid van YouTube zijn.

Ik heb een donkerbruin vermoeden dat CampusTV geen zaak tegen YouTube zal beginnen. Het filmpje is inmiddels verwijderd en daarmee is de kous af. Bovendien heeft CampusTV weer mooi de publiciteit gehaald met haar gespeelde verontwaardiging. Het heeft de studentenzender geen windeieren gelegd. Het "gestolen" filmpje is ondertussen verreweg het meest bekeken op de site.