Maurice de Hond wordt strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan smaad en laster door 'klusjesman' Michael als dader van de moord op de 60-jarige weduwe Wittenberg aan te wijzen. De vraag is waarom Michael niet zelf een zaak tegen De Hond begint. Door Christiaan Alberdingk Thijm.

Hij zat er verslagen bij in het programma van Pauw & Witteman. Niet de opiniepeiler die met het gezag van de vox populi cijfers komt uitdelen aan politici. Ook niet de man die te vuur en te zwaard onrecht in onze samenleving bestrijdt. Dit keer zit Maurice de Hond zelf in het beklaagdenbankje. Hij wordt verdacht van smaad en laster. Het OM gaat hem binnenkort onderwerpen aan een verhoor over zijn herhaaldelijke beschuldiging van 'klusjesman' Michael voor de moord op de 60-jarige weduwe Wittenberg. Volgens De Hond zit fiscalist Ernest Louwes ten onrechte vast voor de Deventer moordzaak.

Het mag zo langzamerhand een trend genoemd worden: bekende Nederlanders die zich het lot aantrekken van veroordeelde moordenaars. Peter R. de Vries spande zich in voor de Puttense moordzaak en wist de twee veroordeelde zwagers zelfs op vrije voeten te krijgen. Maarten 't Hart pleit voor herziening van de zaak van verpleegster Lucia de B., die veroordeeld is voor moord op zeven baby's.

Er is op zichzelf niets op tegen als rechterlijke uitspraken met enige argwaan worden bekeken. Rechters zijn ook maar mensen en, inderdaad, ook de rechter kan fouten maken.

Eigen rechter

Het gaat alleen te ver als burgers voor eigen rechter gaan spelen. Door Michael aan te wijzen als dader van de Deventer moordzaak overschrijdt De Hond die grens. De persoonlijke levenssfeer van Michael is daardoor blijvend geschonden, zonder dat het noodzakelijk was. De Hond kan Louwes ook vrijpleiten zonder een andere schuldige aan te wijzen. De beschuldigingen van De Hond zijn des te kwalijker omdat hij als opiniepeiler een zeker gezag geniet.

Indien Michael een civiele procedure tegen De Hond zou beginnen, is de kans daarom groot dat de klusjesman zou winnen. De vrijheid van meningsuiting van De Hond gaat niet zo ver dat hij Michael publiekelijk aan de schandpaal mag nagelen.

De aangekondigde procedure is alleen geen civiele zaak, maar een strafzaak. De kans van slagen daarvan is veel kleiner vanwege de vereiste opzet. Het OM moet bewijzen dat De Hond opzettelijk smaad en laster heeft gepleegd met het doel om Michael te beschadigen. De Hond kan dat eenvoudig pareren met het argument dat het hem slechts om de zaak van Louwes gaat. Het gebeurt daarom zelden dat iemand met succes voor smaad en laster wordt vervolgd. Theo van Gogh, Theodor Holman en Gerard Reve - ze werden allemaal vrijgesproken. Maurice de Hond zal zich denk ik spoedig bij dat illustere gezelschap voegen.