Of het nu gaat om luchtige zaken als het Eurovisie Songfestival of om meer serieuze aangelegenheden als het al dan niet ratificeren van het permanente noodfonds, in alle gevallen zijn er nadrukkelijke voor- en tegenstanders en standpunten verharden.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

‘Eigen volk eerst’, lijkt in de meeste lidstaten veelal de insteek te zijn, maar ook internationale organisaties als het Internationaal Monetair Fonds doen een duit in het zakje. Zo liet Christine Lagarde desgevraagd weten weinig sympathie te kunnen opbrengen voor de Grieken.

De man en de vrouw in de straat zien veelal door de bomen het bos niet meer. De discussie over de Europese schuldencrisis wordt steeds ingewikkelder, waardoor het voor lang niet iedereen duidelijk is waar het nu eigenlijk om gaat.

Het is in mijn ogen dan ook niet verwonderlijk dat zij in het grote afkortingenwoud veelal Euro(pa) moe worden. Met de verkiezingen in een aantal lidstaten in het verschiet zal dit tot een verdere polarisatie kunnen leiden. Dat zal een snelle oplossing en rust op de financiële markten niet naderbij brengen.

Pleitbezorger

De discussie over het al dan niet invoeren van euro-obligaties wordt met de nieuwe president van Frankrijk François Hollande eveneens nieuw leven ingeblazen. Zoals bekend is Hollande een fervent pleitbezorger hiervan. Hij wil niet alleen bezuinigen, maar ook inzetten op economische groei. Daarbij ziet hij euro-obligaties als een grote stap in de richting van een oplossing voor de eurocrisis.

Mevrouw Merkel aan de andere kant zet, daarbij gesteund door de Bundesbank, haar hakken stevig in het zand. De top, of misschien liever ‘le top’ van afgelopen week toonde eens te meer aan dat de eurozone geen eenheid is en dat de verschillende landen hier en daar lijnrecht tegenover elkaar blijven staan.

Telefoon

Hoewel, ondanks een groeiend cynisme, iedere keer weer de verwachtingen toch wel hooggespannen zijn, zijn de uitkomsten van de opeenvolgende toppen veelal vaag en onduidelijk. Wellicht is het een beter idee om veel van de bijeenkomsten voortaan per telefoon af te doen en pas echt met elkaar om tafel te gaan zitten als er spijkers met koppen kunnen worden geslagen?

Dat scheelt in ieder geval veel tijd en geld… Voorlopig is het zo ver nog niet. Sterker nog, volgens de Franse krant Le Figaro zullen Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje in petit comité bijeen komen, een week voor de zoveelste top van eind juni.

Tucht

Na afloop van de informele Europese top kon ook dit keer alleen een nietszeggende conclusie worden gemeld. Die was dat alle deelnemende landen het erover eens zijn dat groei goed is. Vanuit Duits perspectief kan daar aan worden toegevoegd dat Merkel het standpunt huldigt dat groei inderdaad mooi is, zolang het maar geen geld kost.

Bij gebrek aan politieke eensgezindheid en daadkracht heerst voorlopig vooral de tucht van de financiële markten. Er wordt naarstig gezocht naar sterke broeders buiten Europa om de ellende mee te delen, maar de realiteit is dat Europa steeds verder op zichzelf wordt teruggeworpen.

Op zich hoeft dat ook geen probleem te zijn, als Europa zich maar eens zou kunnen verenigen. De Europese obligatiemarkt bijvoorbeeld is, mits gecombineerd, in potentie de grootste ter wereld!

Schouders

In plaats van medestanders te vinden, verliest Europa echter snel draagvlak. Grote gerenommeerde partijen als het Noors staatsinvesteringsfonds en Threadneedle Investments uit het Verenigd Koninkrijk verliezen het vertrouwen en hebben hun blootstelling aan de eurozone fors gereduceerd. Binnen Europa is onder beleggers eenzelfde tendens waarneembaar.

Zo heeft het Franse Amundi, dat een vermogen in beheer heeft van 659 miljard euro, de afgelopen tijd aanzienlijk minder geïnvesteerd in de eurozone. Daardoor zijn het juist steeds minder schouders die de ellende moeten dragen.

De lasten komen steeds meer direct bij de burgers te liggen. Laten we hopen dat de Europese leiders snel de geest krijgen en daadwerkelijk opkomen voor degenen die ze pretenderen te vertegenwoordigen.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.