De komende drie weken schrijven drie politieke kopstukken op woensdag een gastcolumn voor NU.nl. In de eerste aflevering is PVV-leider Geert Wilders gastcolumnist.

Vorige week was ik in Canada en de VS. Ik sprak in diverse steden over de islamisering van Europa en legde uit hoe mijn partij in Nederland dit proces probeert te keren. In Nashville, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee, bezocht ik het plaatselijke deelstaatparlement op uitnodiging van leden van dit parlement.

In een dozijn Amerikaanse staten staat wetgeving op de agenda om islamisering tegen te gaan. Soms gebeurt dit rechtstreeks door rechtbanken expliciet te verbieden om de sharia, de islamitische wet, toe te passen. Soms gebeurt dit indirect, zoals in Tennessee, waar het verlenen van materiële steun aan terroristische groeperingen wordt verboden.

Eind vorig jaar keurde zeventig procent van de kiezers in Oklahoma bij referendum een verbod op toepassing van de sharia goed. Een federale rechter heeft de wet weliswaar opgeschort, maar de steun voor het verbod was onverwacht groot.

Het leidde tot diverse gelijkaardige initiatieven in andere staten. Alle ogen zijn nu gericht op Tennessee. Als alles goed gaat, stemt Tennessee deze week in met een wetsvoorstel om de islamisering te bemoeilijken.

Geschil

In maart oordeelde een rechter in Tampa, Florida, dat een juridisch geschil rond een plaatselijke moskee en het beheer van 2,4 miljoen dollar aan fondsen beslecht moest worden volgens het islamitisch recht. Het oordeel van de rechter om geen Amerikaanse recht toe te passen, wekte grote verontwaardiging.

Ik vertelde mijn toehoorders in Canada en de VS dat ook in Nederland door de rechtbanken reeds sharia-recht wordt toegepast. Omdat de islam bepaalde bevolkingsgroepen discrimineert, zoals vrouwen, homo's, ongelovigen, leidt het toepassen van sharia-recht tot grove onrechtvaardigheden.

Zo oordeelde een rechtbank in Den Haag dat een Nederlandse vrouw, die door haar huwelijk met een Iraniër ook die nationaliteit kreeg, na een echtscheiding geen deel van de boedel kreeg omdat Iraans op de sharia gebaseerd vermogensrecht van toepassing was.

Hoe diep zijn wij gezonken dat wij aan fundamentele waarden, zoals de gelijkheid van man en vrouw, laten tornen door een barbaars en achterlijk rechtsstelsel.

Creeping sharia

Amerikanen spreken van een proces van "creeping Sharia." Het begint met het tolereren van wat sommigen aanvaardbare sharia-eisen vinden, zoals de eis dat vrouwen hun haar in het openbaar bedekken, maar al snel komen we terecht bij het tolereren van praktijken die verboden zijn, zoals polygamie.

In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten. Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.

Aanvankelijk lijkt het of de sharia-regels alleen gelden voor moslims, maar uiteindelijk worden sharia-verboden, zoals deze om kritiek te leveren op de islam of zijn zogenaamde profeet, opgelegd aan ons allemaal. Denk maar aan wat er gebeurde met de cartoonist Gregorius Nekschot.

Daarom is het nodig een dam op te werpen tegen de islamisering. Overal om ons heen zien we vandaag reeds tekenen van sharia.

Sommige Nederlandse politiekorpsen hebben cellen met stippen die de richting van Mekka aangeven, islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.

Verzet

We moeten ons verzetten tegen de gewenning aan de sharia. Zo wil het kabinet de boerka verbieden. Eindelijk. Beter laat dan nooit. Zelfs Frankrijk en België zijn ons al voor. Wat de PVV betreft, kan het niet snel genoeg!

De Amerikanen zien wat er in Europa gebeurt en willen niet dezelfde fouten maken. Daarom willen ze nu al maatregelen nemen om de verspreiding van sharia-praktijken tegen te gaan.

In Nederland is de noodzaak om dergelijke maatregelen te nemen veel urgenter.