Het wordt niets met innovatie de komende jaren. Dat was wat door mee heen schoot bij het eerste antwoord van Maxime Verhagen op de vraag wat bedrijven zouden merken van de bezuinigingen; "er zullen minder innovatiesubsidies zijn". Ik had een onvervalste behoudende reflex, "je weet wat je hebt en niet wat je krijgt".

Door Rob Blaauboer | Logica

Zodra het concept akkoord beschikbaar was vielen de oppositie en alle andere partijen over elkaar heen om te beschrijven wat er allemaal niet goed aan is. Hier en daar probeerde een reporter het nog "is er dan niets goeds aan het akkoord". Het antwoord was eigenlijk iedere keer "ja, maar wat erg slecht is ...".

 

Verandering is eng en we houden er niet van. Ik was meegesleurd in een negatieve sfeer. Maar als je als innovator niet van verandering houdt, dan heb je een probleem. Mijn reactie op Verhagen moest onderbouwing krijgen, een enkele uitspraak is niet genoeg.

In het regeerakkoord, 46 pagina's met hoofdpunten, vielen drie dingen op: het nieuw te vormen Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, overname van (deel van) de aanbevelingen van het Innovatieplatform en als laatste een redelijke mate van onduidelijkheid.

Ministerie

Het minsterie van economische zaken, landbouw en innovatie en de ontvlechting van innovatie uit de andere ministeries is een goed, zij het niet geheel orgineel idee (er bestond al een interdepartmentale programma directie kennis en innovatie).

Een ministerie van innovatie zou wel een veel sterker signaal zijn dat innovatie van groot belang is voor Nederland. Ook is het wiel niet opnieuw uitgevonden en zijn aanbevelingen van het innovatieplatform gedeeltelijk overgenomen.

Hoofdlijnen

Ongetwijfeld zijn hier ook partijen die hier niet blij mee zijn, maar ook andersom. Als laatste is er de onduidelijkheid, of meer politiek, het feit dat het akkoord slechts de hoofdlijnen neerzet. Veel zaken zullen pas later (bijv 2011) in specifieke plannen worden beschreven. Bijvoorbeeld het verminderen van innovatiesubsidies en de tegenstrijdigheid ("alleen subsidie als het effectief is" en "succesvolle subsidies moeten worden terugbetaald").

Escher zou er trots op zijn. De verruiming van WBSO en uitbreiding op het gebied van de verlaging van de vennootschapsbelasting moet de pijn verlichten.

 

Focus

Maar, in alle eerlijkheid, ik kan mijn stelling niet onderbouwen. Er worden zinvolle veranderingen voorgesteld en focus aangebracht die de sterkte van Nederland moet gaan benadrukken. Belangrijker, als innovatie voor een heel groot gedeelte afhankelijk is van subsidie hebben we een groter probleem, namelijk het ontbreken van een intrinsieke drijfveer om te innoveren bij bedrijven.

Dan pas wordt het niets met innovatie de komende jaren.

Rob Blaauboer is innovatieconsultant bij Logica