Het Maastrichtse Academisch Ziekenhuis gaat door met het screenen van embryo's op een erfelijk borstkankergen. Dit tot ergernis van minister Rouvoet. De leider van de ChristenUnie vindt dat hier een ethische grens wordt overschreden. In 1976 botsten de christelijke partijen ook al met de PvdA over de vraag hoe ver je mag gaan met ongeboren leven. Door Anno.

De katholieke minister van Justitie Dries van Agt besloot toen abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede te sluiten. Abortus was officieel verboden, maar de begin jaren zeventig geopende abortusklinieken werden niet actief vervolgd.

Tot Van Agt er lucht van kreeg dat de Bloemenhovekliniek zwangerschappen van meer dan twaalf weken beëindigde. Volgens Van Agt moest hiervoor het hoofdje van de vrucht worden "gekraakt", en dit ging hem veel te ver. "Een foetus is geen blinde darm!"

Verzegelen

Hij gaf een officier van justitie opdracht de behandelkamers te verzegelen en de instrumenten in beslag nemen.

Maar de directie van de kliniek trommelde snel een aantal bekenden van de vrouwenbeweging op. Onder het motto "Baas in eigen buik!" streed deze beweging voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Enkele tientallen demonstranten wisten de actie te torpederen. "Van Agt is dol geworden!" riep D66-er en feministe Anneke Goudsmit tegen de pers.

Actie

Ook de PvdA-minister van Volksgezondheid, Irene Vorrink, was in alle staten. Van Agt had het kabinet niet ingelicht over zijn actie, terwijl de PvdA een veel liberaler standpunt ten opzichte van abortus had.

Maar volgens Van Agt verdiende ook "ongeboren leven" bescherming, en daar was zijn katholieke achterban het roerend mee eens. Net zoals Rouvoet nu ook steun krijgt uit christelijke hoek.

De column Anno NU geeft wekelijks een stukje geschiedenis bij het nieuws. Reageren? Ga naar www.anno.nl.