Geen Nederlandse premier heeft zo vaak in de rechtszaal gestaan als Jan-Peter Balkenende. Onlangs verloor hij een door hem aangespannen rechtszaak van het weekblad Opinio op overtuigende wijze. Hij laat het er niet bij zitten. Door zoveel te procederen brengt Balkenende het aanzien van zijn ambt in diskrediet. Door Christiaan Alberdingk Thijm

Prof. Mr Dr J.P. Balkenende zal de geschiedenis ingaan als de minister-president die tijdens zijn ambtstermijn de meeste rechtszaken voerde. Geen zaken ter bescherming van vitale belangen van de Nederlandse Staat, maar zaken ter bescherming van de naam Balkenende.

Onze minister-president procedeert regelmatig tegen anderen die zijn naam volgens hem ten onrechte hebben gebruikt. Doordat anderen zijn naam valselijk gebruiken, vindt Balkenende dat hij in zijn eer en goede naam wordt aangetast.

J-Peetje

In 2005 procedeerde Balkenende tegen de Kijkshop nadat de winkelketen de minister-president in een reclamefolder had afgebeeld als peuter en zijn voornaam had gewijzigd in 'J-Peetje'. De tekst daarbij luidde: 'Zonder verkoper shopt J-Peetje goedkoper'. De rechtbank vond het denigrerend en een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Balkenende.

Ex Porn Star

Ook de organisatoren van de Ex Porn Star feesten moesten bakzeil halen toen zij de naam en het gezicht van Balkenende op komische wijze hadden gebruikt. Op een poster hadden zij de premier afgebeeld in scabreuze houding met een blote juffrouw. De ogen van Balkenende zijn afgeplakt met een zwarte balk met de tekst 'Balkie'. De rechter kon er de humor niet van inzien.

Opinio

Dat was wel het geval in de meest recente zaak van onze minister-president. Het weekblad Opinio had een toespraak afgedrukt die het blad had toegeschreven aan de premier. In de gefingeerde toespraak, gehouden tijdens een geheim beraad met dertig CDA-prominenten, zegt Balkenende dat 'het grote probleem' de islam is.

De rechter vond niet dat Balkenende in zijn eer en goede naam was aangetast. "Het artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt", aldus de kort geding rechter.

Aanzien

Balkenende weigert te berusten in zijn verlies en begint nu een nieuwe procedure tegen Opinio, een bodemprocedure. Waarom doet hij dat? Waarom procedeert Balkenende zoveel? In de dagvaarding wordt geklaagd over schending van het aanzien van de Nederlandse Staat en diens minister-president.

Lange tenen

Balkenende zal zeggen dat door deze publicaties de integriteit van het ambt van minister-president in diskrediet wordt gebracht. Daar valt wel het nodige op af te dingen. Het is vooral Balkenende als persoon (J-Peetje) die mikpunt is van spot.

Het zou mij niet verbazen onze premier al vanaf zijn kinderjaren met enige regelmaat wordt uitgelachen. De combinatie van een raar kapsel en een bril is in sommige kringen nu eenmaal dodelijk. Het gaat de CDA-voorman niet om de bescherming van zijn ambt, het gaat uitsluitend om zijn eigen, lange tenen.

Kwalijk

Het kwalijke van de procesdrang van Balkenende is niet zozeer dat hij er een ander doel nastreeft dan hij beweert. Het kwalijke is dat hij precies het tegenovergestelde bereikt van wat hij beweert te willen bereiken. Een minister-president hoort niet te procederen. Hij staat boven de wet. Hij maakt de wet, maar maakt er geen gebruik van. Hij mag geen eigen belang hebben bij de wetten die hij maakt.

Integriteit

Het is als de bestuursvoorzitter die eigen belang heeft bij de verkoop van zijn bedrijf, de belastingambtenaar die zijn eigen aangifte goedkeurt, de wethouder die zichzelf een vergunning geeft voor de verbouwing van zijn huis. Het gaat erom dat iedere schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het gaat om integriteit. Het is juist die integriteit die Balkenende door zijn procedures heeft geschonden.

Tot slot: adieu

Ik neem afscheid, dit is de laatste keer, mijn columnistenpen gaat even terug in de la. Dat doe ik omdat de tijd mij nu simpelweg ontbreekt om stukjes voor u te schrijven. Ik heb het met veel plezier gedaan. De Nu.nl-lezer is een man (en soms een vrouw) naar mijn hart: u steekt uw mening niet onder stoelen of banken. Dat Balkenende het niet overal mee eens is, zal u een rotzorg zijn. En terecht. Ik heb u ook leren kennen als een lezer met bepaalde voorkeuren. Ik vertrouw erop dat ik dankzij de titel van dit stukje nog wel even in de top vijf mag figureren.