Cradle to cradle (C2C), ook bekend als produceren zonder afval, is een zeer hot item. In 2010 wil de EU dat alle auto's voor minimaal 85 procent recyclebaar zijn, automerken pakken de trend nu ook op. Door Vincent van Twillert.

Het idee achter cradle to cradle is dat stoffen hun waarde blijven behouden: producten moeten compleet herbruikbaar worden. De term is afkomstig uit een boek van William McDonough en Michael Braungart, waarin ze een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen geven.

Een voorbeeld van een auto die volgens deze visie gemaakt kan worden is de Ford Model U. Het is slechts een concept, maar alle materialen in deze auto zijn biologisch afbreekbaar of zonder kwaliteitsverlies herbruikbaar in technische producten. De aandrijving loopt op waterstof, het interieur is deels gemaakt van soja, de banden zijn gemaakt van mais en trekken schadelijke deeltjes aan op de weg.

Norm

Het Duitse automerk Audi is volgens eigen zeggen de eerste en tot nu toe enige autofabrikant die met zijn huidige modellenaanbod voldoet aan de EU 2005/64/EG norm. Deze norm houdt in dat auto's voor minimaal 85 procent recyclebaar moeten zijn. De regeling wordt halverwege 2010 ingevoerd, vanaf dat moment dienen alle fabrikanten aan de norm te voldoen om een typegoedkeuring te krijgen. Tenminste, zolang er geen uitzonderingen worden bedacht.

Audi en Volkswagen werken samen met het Duitse ingenieursbedrijf SiCon, deze is al sinds 1996 bezig met de verwerking van shredderresidu. Samen hebben ze een technologie ontwikkeld die restafval omzet in grondstoffen. Het proces maakt materialen van sloopauto's bruikbaar, die tot dusver nog niet gescheiden konden worden. De grondstoffen die hieruit gewonnen worden, kan men bijvoorbeeld gebruiken in het productieproces van nieuwe auto's of voor de opwekking van energie.

Afwisseling

Dat klinkt dus goed. En het is een welkome afwisseling tussen alle misère over CO2 en slurptax. Elke debiel snapt namelijk dat het goed is om minder afval te produceren. En het voordeel bij deze autorecycling is dat de mens niet hoeft te veranderen. Dat is namelijk steeds het probleem; we willen niet zachter of zuiniger rijden, we willen geen auto die er uitziet als de Jetsons, we willen...

Enfin, het wachten is nu op een antwoord van de onderzoekers, azijnzeikerds en andere zwartgalligen. Voor mij is bovenstaande echter goed nieuws en ik hoop dat de autoindustrie de norm gaat omarmen.