Vorig jaar waren er in ons land 811 verkeersdoden te betreuren. Ondanks dat dit aantal voor het derde jaar op rij lager is dan het voorgaande jaar, blijven de slingers en confetti nog even opgeborgen. Door Vincent van Twillert/Autoblog.

Want met name het aantal voetgangers en fietsers dat in het verkeer omkwam steeg behoorlijk. De daling als geheel is dan ook voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat onze auto's steeds veiliger worden. Vorig jaar waren er in ons land 811 verkeersdoden te betreuren. Ondanks dat dit aantal voor het derde jaar op rij lager is dan het voorgaande jaar, blijven de slingers en confetti nog even opgeborgen.

Nog volop werk aan de winkel dus, want niet alleen in de auto moet het veiliger, maar ook erbuiten. Het aantal verkeersdoden moet en kan nog verder omlaag. Iedereen zal die mening delen, maar de vraag is tegen welke prijs.

Rapportage

Uit een rapportage van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat tot aan 2020 er nog eens 80 levens per jaar kunnen worden gespaard, maar dat kost dan wel een slordige 1,7 miljard euro aan maatregelen. Op het gevaar af te verzanden in een oeverloze discussie over wat een mensenleven waard is, vraag ik mij af of dit astronomische bedrag niet veel nuttiger kan worden besteed.

Kort na het bericht over de afgenomen verkeersdoden, bereikte ons via de dagbladen, radio, tv en internet het bericht dat er ieder jaar naar schatting 1.700 mensen overlijden als gevolg van medische missers. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Orde van Medische Specialisten. Politiek Den Haag was geschokt en kwam bijeen in een spoeddebat.

Doodgesneden

Er worden dus jaarlijks ruim twee keer zoveel mensen "doodgesneden" dan dat er mensen worden "doodgereden". Dit grote aantal gevalletjes "Even Apeldoorn bellen" is het gevolg van slechte begeleiding, te lange werkdagen en de hoge werkdruk waaronder het medisch personeel werkt. Gezien de doofpotpolitiek in de medische wereld, zou je je af kunnen vragen of in werkelijkheid dit getal wellicht nog een stuk hoger is.

Maar goed, laten we deze getallen even aanhouden en dan eens kijken hoeveel mensen er in ons land verantwoordelijk zijn voor al die onnodige doden.

In 2006 hadden we een totaal aantal inwoners van 16,3 miljoen en in dat jaar waren er zo'n 7 miljoen personenauto's geregistreerd. Daarnaast waren er in dezelfde periode ongeveer 16.000 medisch specialisten actief... Ziet u het enorme contrast?

Specialisten

Kunnen we voor het gemak dus concluderen dat er een kleine groep mensen is, ik noem ze even "specialisten", die zorgen voor een relatief groot aantal doden in onze samenleving?

Wat mij betreft wel. Als het zuiver gaat om het sparen van mensenlevens, dan valt er mijns inziens veel meer winst te behalen door te investeren in de medische zorg, dan in het verkeer. Een eenvoudig rekensommetje op de achterkant van een sigarendoos leert dat 1,7 miljard euro in 13 jaar neerkomt op bijna 131 miljoen euro per jaar. Hoewel het één het ander niet hoeft uit te sluiten, kun je een euro maar één keer uitgeven en de vraag is dan waar de focus zou moeten liggen.

Ik ben daarom zo vrij om hier te claimen dat ons overheidsgeld beter besteed kan worden aan het gepruts in de medische zorg dan aan maatregelen op de openbare weg.

Investeren in onze Nederlandse verkeerssituatie heeft sowieso weinig zin, dat kregen we afgelopen dagen nog maar eens fijntjes te horen. Dus wellicht zorgt een afname van de wildgroei aan verkeersregels voor een verdere natuurlijke daling in het aantal verkeersdoden, voor zover deze trend nog niet is ingezet door de technologische vooruitgang van autofabrikanten.