Onlangs hoorde ik CDA wonderkind en kersvers Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings plechtig beloven zijn stinkende best te gaan doen om de mobiliteit te verbeteren en in het bijzonder de files te verkleinen. Hij maakte wel meteen het voorbehoud dat de files onder zijn bewind niet zouden verdwijnen. Door Sacha Prins.

Volgens mij staat in het handboek minister V&W dat dit voorbehoud bij aantreden z.s.m. moet worden gemaakt. Ik heb het de laatste paar ministers namelijk letterlijk horen zeggen vlak na hun aantreden.

Meetmethode

Niet geheel onverstandig, want de filedruk neemt alleen maar toe. Volgens mij zijn na elke regeringsperiode, zonder uitzondering in de laatste 30 jaar, de files langer dan aan het begin van die regeringsperiode. De enige manier om files te laten slinken is de meetmethode aan te passen zodat de statistieken gunstiger uitpakken. In de praktijk wordt het er echter niet beter op.

Begrotingsoogpunt

Het ironische is dat verschillende belangen ervoor zullen zorgen dat het probleem alleen maar erger gaat worden. Vanuit economisch oogpunt is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat er minder auto gereden wordt. En vanuit begrotingsoogpunt al helemaal niet. Daarentegen is meer asfalt weer een probleem voor de ruimtelijke ordening en het milieu. Niemand wil immers een snelweg door zijn achtertuin, en de milieurakkers willen geen snelweg door het IJmeer.

Het gevolg is symboolwetgeving (accijnsje hier en daar), nutteloze 'oplossingen' (biobrandstof), het milieu wat alsmaar zwaarder wordt belast, steeds grotere economische schade, een spits die in de Randstad inmiddels de hele dag duurt en files. Heel veel files. En als je alles gehad denkt te hebben dan blijken er ook nog Europese regels te zijn die de lokale impasse alleen maar groter maken.

Voorrang

De treurige conclusie is dat niemand van de belanghebbenden er iets mee opschiet. Wordt het daarom niet eens tijd om bepaalde belangen voorrang te geven zodat er op zijn minst één belangengroep er beter van wordt? Het maakt mij niet eens meer uit welk belang dat is, als er maar wat gebeurt.

Misschien is het een idee om een Europees referendum te houden waar de burgers kunnen kiezen welk belang volgens hun het zwaarst moet wegen in de beleidsvorming: Milieu, volksgezondheid, economie of ruimtelijke ordening. Daar komt dan een lijstje uit in volgorde van belang waar alle beslissingen, zo ook in de mobiliteitskwestie, op gebaseerd kunnen worden.

Democratie op zijn best, want de burger kiest dan zoals gewoonlijk niet gehinderd door enige kennis van zaken voor zijn eigenbelang. Niet de handigste manier, wel de eerlijkste. Dat de beste lobby moge winnen!