ABN Amro staat volop in de belangstelling sinds grote jongens zich rond de Nederlandse bank verdringen. Buitenlandse investeerders dreigen een rijk Nederlands handelsverhaal te beëindigen. Door Anno.

De ABN Amro zoals we die kennen is in 1991 ontstaan uit een fusie, maar de geschiedenis van de bank is veel ouder. In 1824 richtte koning Willem I de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) op. Dit was geen bank, maar een organisatie die Nederland op alle gebieden uit het slop moest trekken. De koning was ambitieus en gaf de Maatschappij de opdracht de visserij, landbouw, scheepsbouw, scheepsvaart en fabrieken te reorganiseerden en de import en export sterk te laten stijgen.

Bijna failliet

Maar deze doelstellingen waren té ambitieus: de NHM was binnen twee jaar bijna failliet. Topmannen vlogen eruit, en het Nederlandse volk, dat eerst dolenthousiast was over de oprichting, geloofde niet meer in het bedrijf. In de krant verschenen spotprenten waarbij de letters NHM werden vertaald tot 'Niemand Handelt Meer'.

Maar het kwam goed: de Nederlandse economie trok dankzij een sterke positie in Nederlands-Indië weer aan en de Maatschappij verdiende als handelaar in de voetsporen van de VOC miljoenen guldens.

Indië

Toen de handel met Indië eind negentiende eeuw steeds minder werd, dreigden weer nieuwe problemen. In het bankwezen werd een nieuwe bron van inkomsten gevonden. De organisatie bleek succesvol in het handelen met geld. Zo succesvol, dat het Nederlandse bedrijf een gewilde partner is geworden voor buitenlandse bedrijven.

De column Anno NU geeft wekelijks een stukje geschiedenis bij het nieuws. Reageren? Ga naar www.anno.nl.