Amai wat kan een zonnekoningin diep vallen. Zo rijd je in een sjieke indiumgrijze Mercedes, zo sta je stil. Op non-actief. Door Peter Wierenga.

Nurten Albayrak, bestuursvoorzitter van het COA (de club die asielzoekers huisvest), maar nu dus even niet meer. Een verrassende wending, sinds gefrustreerde werknemers anoniem de klok luidden over Albayraks despotische 'bestuursstijl' die een 'angstcultuur' schiep.

Dat het verhaal echt niet uit de duim gezogen was, kon je meteen op je klompen aanvoelen. Wat al bleek uit haar verontwaardigde reactie, met een impliciete dreiging met een proces tegen de journalist.

Een extra hint was daarna al te vinden in een sterk stuk in de Volkskrant (helaas niet online). Albayrak – lid van de VVD – krijgt van mensen die met haar gewerkt hebben de credits voor een moeilijke reorganisatie. Waar ze bovenop zat.

Verwijt

Maar ook krijgt ze een duidelijk verwijt, namelijk dat ze zich in de loop der jaren boven de rest verheven is gaan voelen. 'Nurten is een uitstekende manager, maar heeft een ego als een balzaal'. Was getekend, trendwatcher Adjied Bakas.

Dat is de man die elk jaar opnieuw de toekomst voorspelt, en dit keer achteraf uitstekend kan verklaren waar het misging. Want Bakas zat tot vorig jaar in de Raad van Toezicht van het COA.

En wil nog wel een leuk weetje delen. Dat de Raad vond dat Albayrak, net als iedereen bij de overheid, een Volvo moest rijden. Maar dat haar reactie was: ho ho ik ben Turk, en die rijden geen Volvo, die rijden Mercedes. En zo geschiedde. Al wordt officieel ontkend dat het om een goudkleurige bak ging: de kleur was indiumgrijs...

Zuur

Dat ze kritische medewerkers het leven zuur kon maken, past precies in het plaatje. Een pittige tante. Je had verwacht dat ze met haar vechtlust ook dat onderzoek wel zou overleven.

Een verrassende wending. Ook voor minister Gerd Leers. Zo zit je met Mauro aan tafel, die op zijn tiende naar Nederland kwam en die je eigenlijk terug wou sturen naar Angola tot je erachter komt dat zelfs je eigen partij dat te hardvochtig vindt, zo zit je met Nurten aan tafel. Die ook met 'weinig' begon, maar die opklom tot rolmodel, duurbetaald rolmodel – en die je om de tuin leidt.

Leers

Want zei Leers niet eerder al dat hij eerder al had afgesproken, begin dit jaar, dus lang voor de beerput open ging, dat haar salaris teruggeschroefd werd tot onder de Balkenendenorm van 180k?

En nu blijkt dus overduidelijk dat hij op het verkeerde been is gezet. Omdat er, zoals het ministerie dat formuleert, 'inconsistentie' zit in de informatie die ze verstrekte over haar loonstrookje. Gerd is voorgelogen.

Vierkant

Net als de Raad van Toezicht. Stond die eerst nog vierkant achter Albayrak, nu zullen voorzitter Loek Hermans (partijgenoot) en de zijnen zich wel achter de oren krabben. Want de vraag of dat onderzoek naar die angstcultuur binnen het COA wel in opdracht van diezelfde Raad van Toezicht uitgevoerd zou moeten worden, wordt eenvoudigweg retorisch nu blijkt dat zij niet eens goed op de hoogte waren van Albayraks werkelijke loonstrookje.

En voor we de gebruikelijke allochtonendiss gaan opratelen, kunnen we beter vaststellen dat hier een heel systeem gefaald heeft. Want in de Raad van Toezicht zitten senatoren van meerdere politieke partijen, die meestal een waslijst aan dit soort bijbanen hebben.

En zich niet al te ver in de details (kunnen?) verdiepen. Wat Bakas ruiterlijk toegeeft. Ze hadden moeten ingrijpen, maar tja, 'we kwamen slechts vier keer per jaar bij elkaar, dan was er voor dat soort dingen weinig tijd.'

Een zonnekoningin valt nooit alleen.