Het enigma Donner slaat weer toe. Tussen de regels door zie je zijn pretoogjes glimmen, als hij de PVV een lesje vrijheid van meningsuiting geeft. Door Peter Wierenga.

Het is op zichzelf al een wonder dat onze minister van Binnenlandse Zaken de vrije meningsuiting doceert. Eerder dolde hij de journalisten door ze op hun eigen dag van de persvrijheid een geslotener overheid te beloven. Ooit achtte hij het nodig God wat extra bescherming te bieden tegen de scherpe pen van kunstenaars. De censuurtsaar van het Binnenhof.

Opeens is hij juist de hoeder van die opinievrijheid. Raadselachtig, maar hulde. Om je machtige gedoogvrienden in het openbaar op de vingers te tikken, vergt politieke moed dan wel extreme baldadigheid.

'Deelt u de mening dat de directeur van het Nexus Instituut, die zegt dat de Partij voor de Vrijheid fascistisch is en de bijl aan de wortel van de democratie, niet goed snik is?' – vroeg PVV-Kamerlid Johan Driessen.

'Ik deel die mening niet', antwoordt de CDA-regent droogjes.

Genadeslag

Nu moeten we natuurlijk niet meteen concluderen dat Donner het dus eens is met Rob Riemen, die vreest dat Wilders – de bijl woest boven zijn van origine donkere haarbos geheven – onze democratie de genadeslag geeft.

Maar op zijn minst wil de minister aan die mening niet het label 'gek' hangen: 'Meer in het algemeen past het mij als minister minder om een oordeel uit te spreken over het gebruik dat van de vrije meningsuiting wordt gemaakt.'

In de roos. Of de meeuw, zo u wilt.

Fascistisch

Het is bizar dat de PVV in Noord-Brabant een subsidiestop eist voor het 'subsidieclubje' Nexus, omdat de baas ervan het gewaagd heeft om op persoonlijke titel hen vergelijken met de opkomende fascistische bewegingen in de eerste decennia van de vorige eeuw.

Als Riemen zijn zorgen uit over die eis voor een subsidiestop, en over wat dat zegt over de Partij voor de Vrijheid, knalt de Tweede Kamerfractie van de PVV er nog eens overheen. Hoe bizar.

Zeker in de wetenschap dat die partij zelf als een repeteergeweer rondvuurt dat de islam 'fascistisch'' is en dat afgezet tegen de Koran Mein Kampf wel een doktersromannetje lijkt. Wie de bal kaatst, kan hem verwachten...

Gestuntel

Gelukkig maakt Donner eloquent een einde aan het staatsrechtelijk gestuntel. 'Overigens zou het bedenkelijk zijn indien bestuursorganen zich bij de beslissing over subsidies zouden laten leiden door de vraag of de ontvanger hun onwelgevallige meningen uit. Dat raakt al gauw aan de essentie van de vrijheid van meningsuiting.'

Hoppa, het kwartje is gevallen. En een wijs lesje voor de heer Driessen. Leer leven met onwelgevallige meningen, loop niet als een baby te huilen als je zelf het lijdend voorwerp bent. En vertrouw een onsje meer op het publieke debat, want zo sterk is die analyse van Riemen ook weer niet. Zie hier en klik vooral door onder het woordje ''niemand''.

In de verte hoor ik de lach van Piet Hein Donner zachtjes wegsterven.