Onder het motto ‘er zijn geen taboes meer’ sluit minister van Financiën Wouter Bos het VVD-voorstel om de basisbeurs in het hoger onderwijs af te schaffen niet uit. Maar voor zijn PvdA was dit al veel langer geen taboe. Door Anno.

Van het begin af aan was de PvdA al tegen de basisbeurs. 'Tante Truus zal straks mee moeten betalen aan de basisbeurs voor de zoon van minister Ruding', zei toenmalig PvdA-woordvoerder Jacques Wallage bij de invoering ervan in 1986, om aan te geven hoe belachelijk hij de beurs vond.

De basisbeurs was er namelijk voor iedereen, ongeacht het inkomen van de ouders. Wallage zag liever dat studenten met arme ouders een hogere beurs zouden krijgen. Maar de Wet op de Studiefinanciering (WSF) regelde een beurs voor iedereen, zodat de studenten minder afhankelijk zouden zijn van hun ouders.

Bezuiniging

Na een jaar moest er al op de studiefinanciering - die voor uitwonende studenten tot ruim 850 gulden per maand kon oplopen - worden beknibbeld, omdat het geld op was. Sindsdien volgde bezuiniging op bezuiniging. Telkens weer stelden PvdA’ers de basisbeurs ter discussie.

Minister van Onderwijs Jo Ritzen stelde in 1995 – tevergeefs - voor hem alleen nog te verstrekken aan studenten uit de lagere en middeninkomens.

Slager

Latere PvdA’ers vonden dat niet rijke ouders, maar ex-studenten voor de studiekosten moeten opdraaien. Dankzij de studiebeurs krijgen zij immers een goed betaalde baan.

Wouter Bos noemde het beurzensysteem in 2006 ‘perverse solidariteit’. Want, zo zei hij: ‘De slager op de hoek betaalt nu mee aan de opleiding van een advocaat’. Zijn oplossing: maak er een leenstelsel van.

Plasterk

Eind 2007 lekte uit dat minister Plasterk dat misschien ook van plan was. De Tweede Kamer, inclusief regeringspartijen CDA en ChristenUnie, viel meteen over hem heen. Zal afschaffing van de basisbeurs nu ook voor anderen dan de PvdA geen taboe meer zijn?

Studeren was in de negentiende eeuw alleen weggelegd voor een kleine, bevoorrechte groep. Het studentenleven van deze jongens bestond uit uitslapen, feestvieren en soms college volgen. Lees hier meer over de studenten die banger waren voor een geslachtsziekte dan om te zakken voor een tentamen.

De column Anno NU geeft wekelijks een stukje geschiedenis bij het nieuws. Reageren? Ga naar www.anno.nl.