Met Barack Obama als nieuwe president van de Verenigde Staten, blijft Amerika zich inzetten voor vrijheid en democratie. Toen de Amerikanen hun eigen vrijheid claimden, gebruikten ze een oude Nederlandse tekst. Door Anno.

"Het is een parodie op de verklaring van onze voorouders," vond de Nederlandse stadhouder Willem V. Volgens hem leek de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 op de Akte van Verlatinghe, de tekst waarmee Nederland zich in 1581 onafhankelijk van Spanje verklaarde.

De Nederlandse provincies zetten de koning van Spanje en Nederland toen af, omdat hij slecht regeerde. "Een prins moet zijn onderdanen besturen, steunen en liefhebben zoals een goede vader. Maar als hij vrijheden en gewoontes onderdrukt is hij geen prins, maar een tiran. Dan mogen zijn onderdanen hem verlaten." De 'Verenigde Provinciën' kozen samen een stadhouder, die de plaats van de koning innam.

Boordevol lessen

Tweehonderd jaar later wilden de Amerikaanse koloniën zich vrijmaken van hun koning in Groot-Brittannië. De grondleggers van de Verenigde Staten kenden het voorbeeld van de Verenigde Provinciën goed. "De Nederlandse geschiedenis zit boordevol lessen," meende Thomas Jefferson.

Hij gebruikte stukken uit de Akte van Verlatinghe toen hij de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring schreef. "Wanneer mensen gebukt gaan onder machtsmisbruik, is het hun recht én plicht om het gezag omver te werpen. Zover is het nu in de Amerikaanse koloniën. De Britse koning heeft hier een tirannie gevestigd."

Nederland herkende veel in de vrijheidsdrang van de nieuwe staat: als eerste land ter wereld erkenden we de Amerikaanse onafhankelijkheid. Sindsdien heeft Amerika zich ingezet voor vrijheid en democratie op veel plekken in de wereld. Nederland steunde de Verenigde Staten daar vaak in. Waarschijnlijk zullen we ook veel met Obama optrekken.

Nederlandse politici baseren zich vaak op het Amerikaanse vrijheidsideaal. Lees over 'Amerikaanse campagnes' in Nederland.