Afgelopen zondag bewees Geert Corstens, president van de Hoge Raad, dat een geheimhoudingsplicht geen belemmering hoeft te zijn om iets te vertellen. Of zei hij toch net iets te veel? Door Jean Wagemans.

Corstens verdedigde bij het televisieprogramma Buitenhof het standpunt dat de Hoge Raad niet is gezwicht voor politieke druk. Wat was er precies aan de hand?

De Hoge Raad deed eind vorig jaar een aanbeveling over de benoeming van nieuwe raadsheren. Maar nadat die aanbeveling was besproken met de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, besloot de raad om kandidaat Diederik Aben een stuk lager op de lijst te zetten.

Nu had Aben zich kritisch uitgelaten over het vervangen van de rechters in het proces tegen Geert Wilders. Hierdoor is de indruk ontstaan dat de Hoge Raad het advies heeft aangepast omdat de PVV de kandidatuur van Aben niet wilde steunen.

Geheimhouding

Corstens zei hierover destijds het volgende: “Ik betreur het dat er waarschijnlijk vanuit de Tweede Kamer een en ander naar buiten is gebracht over de benoeming van raadsheren. Voor de betrokkenen geldt een geheimhoudingsplicht. Ik wil me niet schuldig maken aan het schenden daarvan” (NRC.nl, 19 december 2011).

Maar afgelopen zondag lichtte Corstens toch een tipje van de sluier op. Hij gaf toe dat de Hoge Raad het advies naar aanleiding van de gesprekken met de commissie had aangepast. Over de inhoud van die gesprekken kon hij hoegenaamd niets zeggen. Behalve het volgende.

“Ik kan u alleen zeggen van wat in de media naar voren is gekomen, namelijk dat het één partij zou zijn die zich daartegen zou verzetten, daar zijn andere berichten overheen gegaan die daar iets anders tegen aankijken, en ik heb geen reden gevonden om me tegen die laatste uitlatingen te verzetten” (Buitenhof, 29 april 2012).

Puzzel

Interviewer Clairy Polak had niet veel tijd nodig om deze logische puzzel op te lossen. Zij concludeerde dat het niet alleen de PVV was geweest die zich tegen de kandidatuur van Aben had verzet. Waarop Corstens antwoordde: “Dat mag ik u niet zeggen, maar u mag de conclusie trekken.”

Ja zeg, zo lust ik er nog wel eentje. Alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is een mens. Maar u zult van mij niet horen dat Socrates sterfelijk is!

Conclusie

Ik kan u niet zeggen dat Corstens de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Ik kan u alleen zeggen dat ik geen reden heb gevonden om me te verzetten tegen iemand die concludeert dat het wel zo is.