Vorige week werd bekend dat banken met vrouwelijke bestuurders méér risico nemen dan banken met alleen mannelijke bestuurders. Wat zegt dat over vrouwen? En wat zegt het over mannen? Door Jean Wagemans.

Uit onderzoek van de Duitse centrale bank blijkt dat hoe meer vrouwen er in de Raad van Bestuur van een bank zitten, hoe risicovoller de beslissingen van de betreffende bank zijn. Hoe kan dat worden verklaard?

Volgens sommige berichten zijn er maar twee mogelijkheden: “Ligt dat aan de vrouwen, of ligt dat aan de mannen die hun hormoontjes dan minder onder controle hebben en als haantjes het meeste risico gaan nemen?” (beursbox.nl, 29 maart 2012).

Dus als het aan de vrouwen ligt, dan komt het door de vrouwen. En als het aan het haantjesgedrag van de mannen ligt, dan komt het - uiteindelijk - ook door de vrouwen. Of zou er iets anders aan de hand zijn?

Succescoach

Wanneer iemand zonder nader bewijs een oorzakelijk verband legt tussen twee gebeurtenissen die zich na elkaar in de tijd hebben voorgedaan, dan begaat hij een drogreden die aangeduid wordt als ‘post hoc ergo propter hoc’. Letterlijk vertaald ‘na dit dus door dit’ of ‘erna dus erdoor’.

Zo speelt een voetbalteam soms een indrukwekkende reeks wedstrijden vanaf het moment dat er een nieuwe coach is aangesteld. Maar dat betekent nog niet dat het aanstellen van die nieuwe coach dat succes ook heeft veroorzaakt.

Cantecleer

Een soortgelijke drogreden begaat iemand die zonder nader bewijs een oorzakelijk verband legt tussen twee gebeurtenissen die zich tegelijkertijd voordoen. Deze drogreden heet ‘cum hoc ergo propter hoc’. Letterlijk vertaald ‘met dit dus door dit’ of ‘ermee dus erdoor’.

Een bekende pleger van deze drogreden is de ijdele haan Cantecleer uit het verhaal Van den vos Reinaerde. Die beweert dat hij door te kraaien de zon doet opkomen. Over haantjesgedrag gesproken.

De derde factor

Een van de manieren om de drogreden van de haan te weerleggen is te wijzen op een derde factor die beide gebeurtenissen veroorzaakt. En ja, wat valt er in het rapport van de Duitse centrale bank nog meer te lezen?

“De onderzoekers wijzen er ten slotte op dat vrouwen relatief vaker zitting nemen in het bestuur van een gezonde, stabiele bank. Dat geeft hun meer ruimte om risico’s te nemen” (NU.nl, 28 maart 2012).

Lees ik hier alsnog dat het aan de vrouwen ligt? Wie het weet mag het zeggen. Maar laat niemand beweren dat de Duitse centrale bank de drogreden van de haan heeft begaan.