DEN HAAG - De ChristenUnie vraagt maandag aandacht voor de olie die voor de kust van Amerika in zee blijft stromen, misschien wel tot augustus. Nederland heeft tot nu toe zijn verontwaardiging niet uitgesproken, maar de ChristenUnie doet dat nu wel.

''Het is toch ook onze zee. Het mag allemaal best wat sneller. Bij een vorig olielek duurde het negen maanden voordat het lek was gedicht."

"Dat is veel te lang er is inmiddels al 160 miljoen liter olie in zee gestroomd'', meent Tweede Kamerlid Joël Voordewind.

Voordewind wil de oliemaatschappijen oproepen betere beveiligingsmaatregelen te nemen bij het winnen van olie. Ook pleit hij ervoor om in 2050 veel minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, bij voorkeur een reductie van 80 procent.

Andere partijen

Het Kamerlid van de ChristenUnie probeert ook andere politieke partijen te betrekken bij een actie maandag bij een BP- benzinestation.

Gewone automobilisten die daar komen tanken, wordt gevraagd een petitie te tekenen. De lijsttrekkers van de politieke partijen krijgen dezelfde vraag voorgelegd.