DEN HAAG - ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet haalt uit naar PvdA-leider Job Cohen, omdat die steun heeft uitgesproken voor een wetsvoorstel dat D66 gaat indienen om discriminatie van homoseksuele leraren en leerlingen door schoolbesturen te verbieden.

ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet haalt uit naar PvdA-leider Job Cohen die volgens hem ''aan de fundamenten van de rechtsstaat komt'' als hij een rangorde maakt in eerste en tweederangsgrondrechten.

Volgens Rouvoet is het ''les 1 in het staatsrecht'' dat dat niet kan.

Aanleiding voor de kritiek van Rouvoet is de steun die Cohen heeft uitgesproken voor een wetsvoorstel dat D66 gaat indienen om discriminatie van homoseksuele leraren en leerlingen door schoolbesturen te verbieden.

Artikel 1

Rouvoet is zeer verbaasd dat Cohen artikel 1 (iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld) boven alles stelt.

''Eén van de peilers in onze rechtsstaat is juist dat we geen rangorde in de grondrechten kennen'', aldus Rouvoet die een ''radicalisering'' en een ''verbazingwekkende omslag'' bij Cohen en zijn PvdA constateert.

Vrijheid van godsdienst

Tijdens een debat afgelopen zaterdag bij homobelangenorganisatie COC zei Cohen dat gelijkheid voor homo's en hetero's voor vrijheid van godsdienst gaat.

Rouvoet is daar verbaasd over, te meer omdat Cohen eerder onder andere Geert Wilders de maat nam over de rechtsstaat.

Het COC-debat ging over voorstellen van D66 om de zogeheten 'enkelefeitconstructie' uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling halen. Behalve D66 en de PvdA willen ook de VVD, SP en GroenLinks die uitzonderingsbepaling in de wet schrappen.

Bijzonder onderwijs

Volgens de bepaling mogen scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers ontslaan of weigeren op grond van het 'enkele feit' dat iemand openlijk homo is of een homoseksuele relatie heeft, maar wel als er 'bijkomende omstandigheden' zijn.

Cohen zegt in een reactie dat hij gelijke rechten voor homo's en hetero's vanzelfsprekend vindt. ''Vindt André Rouvoet een verbod op discriminatie van homo's radicaal? Dat is de omgekeerde wereld'', aldus Cohen. Hij steunt het wetsvoorstel van D66, omdat het de gelijkberechtiging van man en vrouw en van hetero en homo tot uitdrukking brengt.

Controversieel

Het kabinet wilde de constructie vorig jaar ook veranderen, maar op zo'n manier dat er in de praktijk niets zou veranderen.

Uiteindelijk werd er geen besluit genomen en verklaarde de Tweede Kamer het onderwerp 'controversieel', waardoor het volgende kabinet ermee aan de slag moet.

Voormalig minister Ronald Plasterk (homo-emancipatie) stelde eerder al dat de PvdA tijdens eventuele coalitieonderhandelingen na de verkiezingen duidelijke afspraken wil maken over het afschaffen van de omstreden wet.