"Demented R&B", noemt Yeasayer de weg die de band op Fragrant World is ingeslagen. Verknipte eightiespop in een complexere dance-uitvoering had evenwel de stempel kunnen zijn.

Gitaren zijn vrijwel geheel uit het geluid van Yeasayer verdwenen, of zodanig vervormd dat zij nauwelijks meer als gitaar te herkennen zijn. De band uit Brooklyn werkt op Fragrant World enkel nog met synthesizers, samplers en drumcomputers en hercreëren hiermee futuristische eightiesdansmuziek.

Misvormde synthpartijen, futuristische popmelodieën (die eerder tegen de haren in wrijven dan laven) en botsende ritmepartijen, neergezet door stuurse drumcomputers, vormen de basis. Als dit bedoeld is om op te dansen, dan moet je in ieder geval een goed off-beatgevoel hebben.

Deze aanpak komt het beste tot zijn recht wanneer Yeasayer zich tot het minimum beperkt, zoals in Fingers Never Bleed of Henrietta, waar de band het relatief simpel houdt. Maar eigenlijk pas tegen het einde van de plaat wordt echt vorm gevonden. Glass Of The Microscope, Demon Road en Longevity zijn de donkerste werken.

Kruisen

Dreigende bassen in bleek, zelfs grauw geluid zetten een beknellende sfeer neer, toewerkend naar het kille einde in Longevity. Hier lijkt Yeasayer een poging te doen om George Michael te kruisen met The XX en Pantha Du Prince, wat tot dromerige doompop leidt.

Daar waar de "Demented R&B" het meest valt te ontwaren, is Yeasayer eigenlijk op zijn zwakst. Zo is de band in Devil And The Deed te veel met het concept bezig, het liedje vergetend. En vooral daardoor is Fragrant World lang niet zo overtuigend als voorganger Odd Blood.