De maatschappij-kritische rapper Salah Edin probeert met zijn nieuwe album Horr een breed internationaal publiek te bereiken. In het Arabisch rapt hij onder meer over vrouwen en puur zijn.

Zijn vorige album Nederlands Grootste Nachtmerrie was een kritisch pamflet tegen de toenemende ongelijke behandeling van moslims in de wereld. Zo duidde hij overtuigend de grote gelijkenis tussen de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, en vroeg hij zich ‘verkleed’ als Mohammed B daarover af waarom hij levenslang kreeg en Volkert van der G. slechts 18 jaar.

Dat Nederlandstalige album was erg goed ontvangen, en de verwachtingen waren daarom hoog gespannen voor het tweede album Horr. De rapper kiest op dit album voor een groter internationaal publiek door in het Arabisch te rappen. Dat maakt het album minder toegankelijk voor de Nederlandse markt.

Er zijn wel vertalingen van het album in het Nederlands en Engels, maar die excelleren niet in poëtisch vernuft. Rappen gaat niet alleen over sound. Het gaat ook over rijmschema’s, taalkundige spitsvondigheid en tekstbeleving. Vertalingen als: “My heart cries out, Tears dropping from my face, I feel the earth vanishing under my feet, My head is full, Of thinking my beloved one” getuigen niet van veel inspiratie. Wellicht is de Arabische tekst vernuftiger, maar dat is voor de niet-Arabisch sprekenden slecht te beoordelen.

En dat is zonde, want in het Nederlands hebben we Salah Edin leren kennen als een taalkundig bedreven rapper. Dan blijft slechts het geluid van het album over, wat maar een klein gedeelte van een cd is. Maar dat geluid is wel verfrissend. Met het veranderen van de voertaal, heeft Salah Edin ook gekozen voor een ander geluid qua beats. Veel van de nummers worden ondersteund door Arabische elementen. Dat geeft het hele album een authentieke sfeer.

Bovendien zijn de flow en de timing goed te volgen en is Arabisch als raptaal behoorlijk cool. De vele harde tonen van de taal maken het mogelijk vette accenten te leggen in de zinnen, waardoor Horr wel een echt hiphopalbum is. De dappere keuze om in het Arabisch te rappen is dus niet geheel zonder vrucht. Het is voor Nederlandstaligen een aardige afwisseling in geluid, en voor de internationale ambities van de rapper mogelijk een goede stap.