Uitgestorven kantoortuinen, automatisch beantwoorde e-mailtjes en landerig rondhangende - of juist eindelijk eens lekker doorwerkende - achterblijvers: de vakantietijd komt er weer aan. Wat zijn ook alweer de regels rond het opnemen van vakantiedagen?

De regels voor vakantiedagen verschillen van werkgever tot werkgever en van branche tot branche, maar er zijn ook enkele wettelijke afspraken over. We behandelen de meestgestelde vragen.

Op hoeveel dagen heb ik recht?

Wettelijk heb je recht op vier keer zoveel vakantiedagen als je dagen maakt in de week. Dus werk je de volledige vijf werkdagen, dan moet je werkgever je minstens twintig dagen vrij geven.

Bij een driedaagse werkweek, krijg je er twaalf. Let wel: dit is een minimum. In de meeste cao's zijn afspraken over aanvullende dagen gemaakt.

Hoe en wanneer moet ik vakantie aanvragen?

Vakantie aanvragen gebeurt schriftelijk en je werkgever is verplicht om binnen twee weken antwoord te geven. Als hij te laat is, dan mag je in de aangevraagde periode weg, zo luidt de regel.

Mag mijn werkgever mijn vakantieaanvraag weigeren?

Weigeren van een vakantieaanvraag mag alleen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang bestaat. Dat kan bijvoorbeeld extreme drukte of veel zieken zijn.

In veel cao's zijn extra afspraken gemaakt om de afwezigheid een beetje te spreiden. Dan mag je bijvoorbeeld niet meer dan drie aaneengesloten weken weg of krijgen werknemers met kinderen in de schoolvakanties voorrang.

En in branches zoals de bouw en het onderwijs ligt het natuurlijk helemaal anders. Daar is in principe iedereen tegelijk vrij.

Hoe zit het ook alweer met het meenemen van vakantiedagen?

Je vakantiedagen mag je meenemen naar het volgende kalenderjaar, maar je moet ze dan wel voor 1 juli opmaken. Dat geldt alleen voor de wettelijk verplichte dagen. Als je in je cao aanvullende vakantiedagen hebt, dan kun je die nog maximaal vijf jaar laten staan.

Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren: dat je in een jaar wat meer dagen erbij wilt hebben. Soms kun je dagen 'bijkopen', maar dat verschilt sterk van werkgever tot werkgever.

En met het laten uitbetalen van mijn dagen?

In geld uitbetalen mag alleen bij de extra vakantiedagen. Daarover moeten dan afspraken zijn gemaakt in de cao. Het wettelijke minimum aan vakantiedagen moet je ook echt opmaken.

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

Je wilt er niet aan denken, maar je vakantie kan natuurlijk in het water vallen doordat je ziek wordt. In dat geval kun je de vakantiedagen in ziekteverlof om laten zetten.

Daarbij gelden de normale regels. Je moet je officieel ziek melden en er kan ter controle een bedrijfsarts langskomen.