Ongeveer 11 procent van de werknemers had in 2016 te kampen met een beroepsziekte en zo'n 4.100 mensen overleden als gevolg van een beroepsziekte.

Bijna 80 procent van de mensen die overlijden aan een beroepsziekte, is dan al met pensioen, zo blijkt dinsdag uit een rapport van Inspectie SZW. Dit komt doordat beroepsziekten zich vaak pas later manifesteren.

Beroepsziekten met een dodelijk afloop zijn bijvoorbeeld kanker en hart- en vaatziekten. Veel van de mensen die hierdoor getroffen worden, lopen de ziekte op doordat zij worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, lasrook en kwartstof.

Ongeveer zestigduizend werknemers lopen het risico te worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, terwijl hun werkgever te weinig doet om de risico’s te beperken. Nog eens 47.000 werknemers worden blootgesteld aan asbest.

Psychische klachten

De meest voorkomende beroepsziekten zijn psychische klachten en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Bovenaan het rijtje staan burn-outklachten, depressie, rugklachten en aandoeningen aan knie, arm, nek en schouder.

Twee derde van de nieuwe gevallen van beroepsziekte ontstaat in de branches zorg, industrie, handel, bouw en zakelijke dienstverlening.

Volgens de inspectie is beroepsziekte "een blinde vlek" en zou er meer aandacht voor moeten komen.  

Bedrijfsongevallen

Jaarlijks komen er vijftig tot zeventig werknemers om het leven als gevolg van een bedrijfsongeval. Het aantal door Inspectie SZW in gang gezette onderzoeken naar ongevallen op het werk nam vorig jaar met 7 procent toe naar ruim 2.500. Bij één op de vijf geregistreerde slachtoffers gaat het om een uitzendkracht. 

Absoluut gezien vinden de meeste ernstige bedrijfsongevallen plaats in de industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop daalde vorig jaar wel van zeventig naar vijftig.

Bij kleinere bedrijven komen relatief meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en grote ondernemingen. Die kleinere bedrijven hebben de risico’s vaak onvoldoende in kaart gebracht, aldus Inspectie SZW.