Te veel mbo-opleidingen in de creatieve sector bieden onvoldoende kans op een baan. Het aantal plaatsen van deze studies moet daarom worden beperkt en de kwaliteit verbeterd.

Dat schrijft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO in een advies aan de minister van Onderwijs. Voor twee opleidingen adviseert het orgaan om er helemaal mee te stoppen: die voor artiest en voor DTP'er, opmaker van bijvoorbeeld boeken bij een uitgever.

In het advies staat dat scholen beter inzicht moeten krijgen in de positie van hun alumni op de arbeidsmarkt en in vervolgonderwijs. Ze verkijken zich er onder meer op dat studenten vaak wel aan een stageplaats kunnen komen, maar vrijwel geen kans maken op een echte baan.

Volgens het Het Financieele Dagblad (FD) is het aantal studenten dat kiest voor een creatieve opleiding sinds 2005 met 65 procent gestegen, naar bijna zestigduizend in 2016. Geen enkele andere studierichting in het middelbaar beroepsonderwijs groeit zo hard. 

Het aantal banen in de creatieve industrie steeg in dezelfde periode met 2,3 procent. Mbo-opleidingen voor andere richtingen dan de creatieve industrie, bieden volgens de commissie juist uitstekende kansen op werk.